യമുന

Yamuna
സീരിയൽ
യമുന മഹേഷ്

നിരവധി ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമായ യമുന. സ്വദേശം കൊല്ലം. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എസ് പി മഹേഷ് ന്റെ ഭാര്യയാണ് യമുന. പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ ,മീശമാധവൻ , തുടങ്ങി നിരവധി മലയാളം സിനിമകളിൽ യമുന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്