1968 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഹൃദയം അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
2 കൈരളീ കൈരളീ അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
3 തിങ്കളും കതിരൊളിയും അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
4 മുത്തു വാരാൻ പോയവരേ അഗ്നിപരീക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 അഞ്ചു സുന്ദരികൾ അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
6 അമൃതും തേനും അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
7 പതിനേഴിലെത്തിയ പരുവം അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
8 പാട്ടു പാടി പാട്ടു പാടി അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
9 മായാജാല ചെപ്പിന്നുള്ളിലെ അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
10 സിന്ദൂരച്ചെപ്പിലും കണ്ടില്ല അഞ്ചു സുന്ദരികൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
11 അഗ്നികിരീടമണിഞ്ഞവളേ അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
12 ആതിരരാവിലെ അമ്പിളിയോ അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
13 കന്യാനന്ദന അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
14 നിര്‍ദ്ദയലോകം നിനക്കു സമ്മാനിച്ച അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
15 പള്ളിമണികളേ പള്ളിമണികളേ അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, രേണുക, കോറസ്
16 മനസ്സിനുള്ളിലെ മയില്പീലി അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
17 മന്നിടം പഴയൊരു മണ്‍വിളക്ക് അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
18 മാവു പൂത്തു മാതളം പൂത്തു അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
19 സ്വപ്നസുന്ദരീ നീയൊരിക്കലെൻ അദ്ധ്യാപിക ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
20 കൊട്ടിയടച്ചൊരെൻ കൊട്ടാരവാതിലിൽ അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
21 ജീവിതത്തിലെ നാടകമോ അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 ദേവയാനീ ദേവയാനീ അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
23 രാജഹംസമേ രാജഹംസമേ അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
24 വിവാഹമണ്ഡപത്തിലാളൊഴിയും അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല
25 കറ്റക്കറ്റ കയറിട്ടു അസുരവിത്ത് നാടൻപാട്ട് കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
26 കുങ്കുമമരം വെട്ടി അസുരവിത്ത് നാടൻപാട്ട് കെ രാഘവൻ പി ലീല, സി ഒ ആന്റോ
27 കുന്നത്തൊരു കാവുണ്ട് അസുരവിത്ത് നാടൻപാട്ട് കെ രാഘവൻ സി ഒ ആന്റോ, പി ലീല
28 കുന്നുംമോളിലെ കോരെളാച്ചന്റെ അസുരവിത്ത് നാടൻപാട്ട് കെ രാഘവൻ രേണുക, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
29 ഞാനിതാ തിരിച്ചെത്തി അസുരവിത്ത് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, രേണുക
30 പകലവനിന്ന് മറയുമ്പോൾ അസുരവിത്ത് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ
31 ആയിരമായിരം കന്യകമാർ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
32 കനവിൽ ഞാൻ തീർത്ത ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
33 കറുത്തവാവാം സുന്ദരിതന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
34 ദാറ്റ് നവംബര്‍ യൂ റിമംബർ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
35 പതിനേഴാം ജന്മദിനം പറന്നുവന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
36 മധുവിധുദിനങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സി എം ലക്ഷ്മി
37 കാക്കക്കറുമ്പികളേ കാർമുകിൽ തുമ്പികളേ ഏഴു രാത്രികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല, ലതാ രാജു, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, സി ഒ ആന്റോ
38 കാടാറുമാസം നാടാറുമാസം ഏഴു രാത്രികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
39 പഞ്ചമിയോ പൗർണ്ണമിയോ ഏഴു രാത്രികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി ലീല
40 മക്കത്തു പോയ്‌വരും ഏഴു രാത്രികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ശാന്താ പി നായർ ലതാ രാജു
41 രാത്രി രാത്രി യുഗാരംഭ ഏഴു രാത്രികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
42 ആരും കാണാതയ്യയ്യാ കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ രേണുക, എം എസ് പദ്മ
43 കടലിനെന്തു മോഹം കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
44 കള്ളന്മാര്‍ കാര്യക്കാരായി കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
45 ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
46 പാടാനാവാത്ത രാഗം കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
47 മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്നു കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
48 വലയും വഞ്ചിയും നീങ്ങട്ടേ കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ഗോമതി
49 കവിതയിൽ മുങ്ങി വന്ന കനകസ്വപ്നമേ കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
50 പൊന്നിലഞ്ഞി ചോട്ടിൽ കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ ബി വസന്ത
51 പൊൻകിനാവിൻ പുഷ്പരഥത്തിൽ കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 മാനത്തിന്‍ മുറ്റത്ത് മഴവില്ലാലഴകെട്ടും (M) കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത് മഴവില്ലാലഴകെട്ടും (F) കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
54 ശിശുവിനെപ്പോൽ പുഞ്ചിരി തൂകി കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
55 ഹൃദയമുരുകി നീ കരയില്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പൗർണ്ണമി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
56 ഇതുവരെ പെണ്ണൊരു പാവം കളിയല്ല കല്യാണം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, ലതാ രാജു, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
57 കണ്ണിൽ സ്വപ്നത്തിൻ കളിവഞ്ചി കളിയല്ല കല്യാണം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, എസ് ജാനകി
58 താരുണ്യസ്വപ്നങ്ങൾ നീരാടാനിറങ്ങുന്നു കളിയല്ല കല്യാണം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, ലതാ രാജു
59 മലർക്കിനാവിൽ മണിമാളികയുടെ കളിയല്ല കല്യാണം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
60 മിടുമിടുക്കൻ മീശക്കൊമ്പൻ കളിയല്ല കല്യാണം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
61 ദേവത ഞാൻ ജലദേവത ഞാൻ കായൽക്കരയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
62 ദേവൻ തന്നത് തിരുമധുരം കായൽക്കരയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
63 നീലമുകിലേ നിന്നുടെ നിഴലിൽ കായൽക്കരയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ പി സുശീല
64 പായുന്ന നിമിഷം തിരികെ വരുമോ കായൽക്കരയിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
65 ഇക്കരെയാണെന്റെ താമസം കാർത്തിക യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
66 കണ്മണിയേ കരയാതുറങ്ങു കാർത്തിക യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
67 കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെ കാർത്തിക യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പ്രേം പ്രകാശ്
68 പാവാടപ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കാർത്തിക യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
69 മധുമാസരാത്രി മാദകരാത്രി കാർത്തിക യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
70 ഉദയാസ്തമനങ്ങളേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
71 ഋതുകന്യകയുടെ ലതാഗൃഹത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
72 കാവേരിപ്പൂമ്പട്ടണത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ, പി സുശീല
73 കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
74 നർത്തകീ നിശാനർത്തകീ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
75 ഭദ്രദീപം കരിന്തിരി കത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
76 മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറവീണയില്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
77 സ്ത്രീഹൃദയം ഇതു സ്ത്രീഹൃദയം കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
78 അയ്യയ്യാ അഴകിന്‍ കനി ഞാന്‍ ഡയൽ ഡബിൾ ടൂ ഡബിൾ ഫോർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി കെ വെങ്കിടേശ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, രേണുക
79 കണ്ടാലോ സുന്ദരന്‍ ഡയൽ ഡബിൾ ടൂ ഡബിൾ ഫോർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി കെ വെങ്കിടേശ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
80 ജീവിതക്ഷേത്രത്തിന്‍ ശ്രീകോവില്‍ ഡയൽ ഡബിൾ ടൂ ഡബിൾ ഫോർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി കെ വെങ്കിടേശ് എ പി കോമള
81 മന്ദാരപ്പൂവനത്തില്‍ മലര്‍ നുള്ളാന്‍ ഡയൽ ഡബിൾ ടൂ ഡബിൾ ഫോർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി കെ വെങ്കിടേശ് രേണുക, ലതാ രാജു
82 വാ വാ വാ എന്നു കണ്ണുകള്‍ ഡയൽ ഡബിൾ ടൂ ഡബിൾ ഫോർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി കെ വെങ്കിടേശ് ജമുനാ റാണി
83 ഇന്ദുലേഖേ ഇന്ദുലേഖേ (FD) തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
84 ഇന്ദുലേഖേ ഇന്ദുലേഖേ (MD) തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
85 കടുകോളം തീയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, സി ഒ ആന്റോ
86 കല്പകപ്പൂഞ്ചോല കരയില്‍ വാഴും തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
87 പാതിവിടർന്നാൽ കൊഴിയുന്ന പൂവിന് തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം പി സുശീല
88 പൂ പോലെ പൂ പോലെ ചിരിക്കും തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം പി സുശീല
89 വെള്ളത്താമരമൊട്ടു പോലെ തിരിച്ചടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
90 ഓമനത്തിങ്കളിനോണം (pathos) തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
91 ഓമനത്തിങ്കളിന്നോണം പിറക്കുമ്പോള്‍ തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
92 കാറ്റടിച്ചൂ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചൂ തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 തൊട്ടു തൊട്ടില്ല തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 നഷ്ടപ്പെടുവാൻ വിലങ്ങുകൾ തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
95 പ്രഭാത ഗോപുരവാതിൽ തുറന്നു തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
96 ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി തുലാഭാരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, ബി വസന്ത, കോറസ്
97 അകത്തിരുന്നു തിരി തെറുത്തു തുലാഭാരം - നാടകം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
98 ഇന്നലെ പെയ്ത മഴ തുലാഭാരം - നാടകം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം ജി രവി
99 സ്വർഗ്ഗവാതിൽപ്പക്ഷി ചോദിച്ചു തുലാഭാരം - നാടകം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം ജി രവി, ബി ലളിത
100 കണ്ണുകൾ അജ്ഞാത തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 ഞാൻ പിറന്ന നാട്ടിൽ തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
102 പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നൂ തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 പൂവും പ്രസാദവും തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
104 പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 പാടുന്നു പുഴ പാടുന്നു (FD1) പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എ പി കോമള
106 പാടുന്നൂ പുഴ പാടുന്നൂ (bit) പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
107 പാടുന്നൂ പുഴ പാടുന്നൂ (F) പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
108 പാടുന്നൂ പുഴ പാടുന്നൂ (FD2) പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, പി ലീല
109 പാടുന്നൂ പുഴ പാടുന്നൂ (M) പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
110 ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ
111 സിന്ധുഭൈരവീ രാഗരസം പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എ പി കോമള
112 ഹൃദയസരസ്സിലെ പ്രണയപുഷ്പമേ പാടുന്ന പുഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
113 അങ്ങേക്കരയിങ്ങേക്കര പുന്നപ്ര വയലാർ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
114 അങ്ങൊരു നാട്ടില് പൊന്നുകൊണ്ട് പൂത്തളിക പുന്നപ്ര വയലാർ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ രേണുക
115 ഉയരും ഞാൻ നാടാകെ പുന്നപ്ര വയലാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 എന്തിനാണീ കൈവിലങ്ങുകൾ പുന്നപ്ര വയലാർ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
117 ഏലേലോ പാപ്പിയിന്ന് (bit) പുന്നപ്ര വയലാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കോറസ്
118 കന്നിയിളം കിളി കതിരുകാണാക്കിളി പുന്നപ്ര വയലാർ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
119 വയലാറിന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമമല്ലാർക്കുമേ പുന്നപ്ര വയലാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
120 സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് പുന്നപ്ര വയലാർ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
121 കണ്ണു പൊത്തിക്കളിക്കണ പെണ്ണേ പെങ്ങൾ എം പി സുകുമാരന്‍, ശാന്തകുമാര്‍ ജോബ്, ജോർജ്ജ് പള്ളത്താന കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
122 കാര്‍മുകിലൊളിവര്‍ണ്ണാ കണ്ണാ പെങ്ങൾ എം പി സുകുമാരന്‍, ശാന്തകുമാര്‍ ജോബ്, ജോർജ്ജ് പള്ളത്താന പി ലീല
123 തേടുകയാണെല്ലാരും പക്ഷേ പെങ്ങൾ എം പി സുകുമാരന്‍, ശാന്തകുമാര്‍ ജോബ്, ജോർജ്ജ് പള്ളത്താന സി ഒ ആന്റോ
124 രാരാരോ രാരിരാരോ പെങ്ങൾ ശാന്തകുമാര്‍, എം പി സുകുമാരന്‍ ജോബ്, ജോർജ്ജ് പള്ളത്താന എസ് ജാനകി
125 വ്യാമോഹം വ്യാമോഹം പെങ്ങൾ എം പി സുകുമാരന്‍, ശാന്തകുമാര്‍ ജോബ്, ജോർജ്ജ് പള്ളത്താന കെ ജെ യേശുദാസ്
126 കൗമാരം കഴിഞ്ഞു പ്രതിസന്ധി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 യക്ഷിക്കഥയുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
128 ആകാശം ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നു ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
129 ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം(M) ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
130 ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം (D) ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
131 മരുഭൂമിയിൽ മലർ വിരിയുകയോ ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
132 മാപ്പുതരൂ മാപ്പുതരൂ ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
133 വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
134 ആരാധികയുടെ പൂജാകുസുമം മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
135 കണ്ണീരും സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
136 തെളിഞ്ഞു പ്രേമയമുന വീണ്ടും മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
137 പാതിരാവായില്ല മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
138 മുട്ടിവിളിക്കുന്നു വാതിലിൽ മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
139 അകലെ അകലെ നീലാകാശം മിടുമിടുക്കി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
140 കനകപ്രതീക്ഷ തൻ മിടുമിടുക്കി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
141 ദൈവമെവിടെ ദൈവമുറങ്ങും മിടുമിടുക്കി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
142 പൈനാപ്പിൾ പോലൊരു പെണ്ണ് മിടുമിടുക്കി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
143 പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ മിടുമിടുക്കി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
144 ചന്ദ്രോദയത്തിലെ യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
145 ചന്ദ്രോദയത്തിലെ (D) യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
146 പത്മരാഗപ്പടവുകൾ യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
147 വിളിച്ചൂ ഞാൻ വിളി കേട്ടൂ യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
148 സ്വർണ്ണ ചാമരം യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
149 സ്വർണ്ണച്ചാമരം വീശിയെത്തുന്ന (F) യക്ഷി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
150 അനന്തകോടി രാഗിണി ലത വൈക്കം ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എസ് ജാനകി
151 ആവണിമുല്ല രാഗിണി ലത വൈക്കം ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എസ് ജാനകി
152 കദളിപ്പൂവിൻ രാഗിണി ലത വൈക്കം ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
153 നിമിഷം തോറും രാഗിണി ലത വൈക്കം ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എസ് ജാനകി
154 കരയും കടൽത്തിരയും കിളിമാസു കളിക്കും ലക്ഷപ്രഭു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
155 പണമൊരു ബല്ലാത്ത പണ്ടാറക്കാലൻ ലക്ഷപ്രഭു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ
156 മന്മഥനാം ചിത്രകാരൻ മഴവില്ലിന്‍ തൂലികയാലേ ലക്ഷപ്രഭു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
157 വെണ്ണിലാവിനെന്തറിയാം ലക്ഷപ്രഭു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
158 സ്വർണ്ണവളകളിട്ട കൈകളാൽ മെല്ലേ ലക്ഷപ്രഭു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
159 മൊഞ്ചത്തി മണിയിപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല* ലഭ്യമായിട്ടില്ല ലഭ്യമായിട്ടില്ല പി മാധുരി, കോറസ്
160 സ്വരസുഷിരങ്ങളില്ലാത്ത സുന്ദര ലഭ്യമല്ല* പി എ കാസിം എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
161 അതിഥീ അതിഥീ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
162 അമ്മേ മഹാകാളിയമ്മേ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
163 കുടുകുടുവേ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കമല
164 നൂറു നൂറു പുലരികൾ വിരിയട്ടെ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
165 പ്രേമിക്കാൻ മറന്നു പോയ പെണ്ണേ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, മഹാലക്ഷ്മി
166 മധു പകർന്ന ചുണ്ടുകളിൽ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
167 ലൗ ഇൻ കേരളാ ലൗ ഇൻ കേരള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, സീറോ ബാബു , ആർച്ചി ഹട്ടൺ
168 അല്ലിയാമ്പൽപ്പൂവുകളേ കണ്ടുവോ വഴി പിഴച്ച സന്തതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
169 ഓളത്തിലൊഴുകുന്നൊരാലിലയെപ്പോലെ വഴി പിഴച്ച സന്തതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
170 താരുണ്യപ്പൊയ്കയിൽ നിന്നൊരു വഴി പിഴച്ച സന്തതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
171 പങ്കജദളനയനേ മാനിനി മൗലേ വഴി പിഴച്ച സന്തതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, ബി വസന്ത, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, ബി സാവിത്രി
172 ഹരികൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വഴി പിഴച്ച സന്തതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, ബി വസന്ത, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, ബി സാവിത്രി
173 ഐസ്‌ക്രീം ഐസ്‌ക്രീം വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സി ഒ ആന്റോ
174 തപസ്വിനീ തപസ്വിനീ വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
175 പച്ചിലക്കിളി ചിത്തിരക്കിളി വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
176 യുവഹൃദയങ്ങളേ യുവഹൃദയങ്ങളേ വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
177 വാർതിങ്കൾ കണിവെയ്ക്കും രാവിൽ വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
178 ഹാർട്ട് വീക്ക് പൾസ് വീക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, പ്രേമലത, കമല
179 അമൃതം പക൪ന്ന രാത്രി (F) വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി, കോറസ്
180 അമൃതം പകർന്ന രാത്രി (M) വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 അളിയാ ഗുലുമാല് വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ പി ജയചന്ദ്രൻ
182 ആയിരം ചിറകുള്ള വഞ്ചിയിൽ വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി, കോറസ്
183 ജനനങ്ങളേ മരണങ്ങളേ വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
184 നന്ദനവനത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളേ വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
185 പ്രിയേ പൂക്കുകില്ലേ വിധി വയലാർ രാമവർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
186 കസ്തൂരി വാകപ്പൂങ്കാറ്റേ വിപ്ലവകാരികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
187 തമ്പുരാട്ടിക്കൊരു താലി തീർക്കാൻ വിപ്ലവകാരികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി ലീല
188 തൂക്കണാം കുരുവിക്കൂട് വിപ്ലവകാരികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
189 വില്ലും ശരവും കൈകളിലേന്തിയ വിപ്ലവകാരികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
190 വേളിമലയിൽ വേട്ടക്കെത്തിയ വിപ്ലവകാരികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
191 ആരാമമുല്ലകളേ പറയാമോ വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
192 ഇന്നു വരും അച്ഛന്‍ ഇന്നുവരും വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
193 ജനനിയും ജനകനും ജന്മബന്ധുവും വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, എ പി കോമള
194 പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയ പൂങ്കാവേ വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
195 വണ്ണാൻ വന്നല്ലോ ഹോയ് വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
196 വരുന്നു പോകുന്നു വഴിപോക്കര്‍ (2) വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
197 വരുന്നൂ പോകുന്നൂ വഴിപോക്കർ (1) വിരുതൻ ശങ്കു പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
198 ഒന്നാം കണ്ടത്തിൽ ഞാറു നട്ടൂ വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല, കോറസ്
199 കണ്ണിൽ കാമബാണം വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
200 കാട്ടുചെമ്പകം പൂത്തുലയുമ്പോൾ വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
201 പനിനീർകാറ്റിൻ താരാട്ടിലാടി വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
202 പൂജാപുഷ്പമേ പൂഴിയിൽ വീണ വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
203 പ്രഭാതം വിടരും പ്രദോഷം വിടരും വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
204 മകരം പോയിട്ടും വെളുത്ത കത്രീന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
205 അജ്ഞാതഗായകാ അരികിൽ വരൂ ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
206 കൈ നിറയെ കൈ നിറയെ ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
207 ഗംഗാ യമുനാ ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
208 പണ്ടൊരു ശില്പി പ്രേമശില്പി ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
209 പുതിയ രാഗം പുതിയ താളം ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
210 സ്നേഹസ്വരൂപിണീ നീയൊരു ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്