ബി സാവിത്രി

B Savithri
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 6

 

ഗായിക ബി.വസന്തയുടെ സഹോദരിയും തെലുങ്കിലെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ 
എസ് തമന്റെ അമ്മയുമാണ് ബി സാവിത്രി.