തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു

Thokkukal katha parayunnu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 10 April, 1968