എം പി സുകുമാരന്‍

M P Sukumaran
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5

പഴയകാല ഗാനരചയിതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍.പെങ്ങള്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി ഗാനങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.