1964 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അങ്ങേതിലിങ്ങേതിലോടി അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
2 അരുവീ തേനരുവീ അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
3 ഉരുകിയുരുകിയുരുകി തെളിയും അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
4 കറുത്ത പെണ്ണേ കരിങ്കുഴലീ അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 നാണിച്ചു പോയി അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
6 പകരുന്നൊരു രോഗമാണീ പ്രണയം അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പട്ടം സദൻ, പീറ്റർ-റൂബൻ
7 പൊന്നണിഞ്ഞ രാത്രി അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
8 മനോരാജ്യത്തിന്നതിരില്ല അന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, എസ് ജാനകി
9 അക്കാണും മലയുടെ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, പി സുശീല
10 അങ്ങനെയങ്ങനെയെൻ കരൾ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, പി സുശീല
11 ഇന്ദിരക്കന്നി അളു താരോ അയിഷ മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ ആർ കെ ശേഖർ ജിക്കി
12 പൂമകളാണേ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ അയിഷ മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല, കോറസ്, എ എം രാജ
13 മനോരാജ്യത്തിൻ മാളിക കെട്ടിയ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, പി സുശീല
14 മുത്താണേ എന്റെ മുത്താണേ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, പി സുശീല
15 മുത്താണേ മുത്താണേ (ശോകം) അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
16 യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
17 രാജകുമാരി ഓ രാജകുമാരി അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, പി സുശീല
18 ശോകാന്ത ജീവിതനാടക വേദിയിൽ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
19 സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തട്ടമിട്ട സുന്ദരിപ്പെണ്ണേ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
20 അച്ചായൻ കൊതിച്ചതും അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ പി ഉദയഭാനു, കോറസ്
21 ഓണത്തുമ്പീ വന്നാട്ടെ അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
22 കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊട്ടു കമ്പിളിക്കുപ്പായമിട്ട് അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
23 കന്യാമറിയമേ അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല, എസ് ജാനകി
24 ദീപമേ നീ നടത്തുകെന്നെയും അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
25 പരിഹാരമില്ലാത്ത പാപമുണ്ടോ അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
26 പാതിരാപ്പൂവൊന്നു കൺ തുറക്കാൻ (happy) അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
27 പാതിരാപ്പൂവൊന്നു കൺ തുറന്നാൽ (ശോകം) അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
28 വരുമൊരുനാൾ സുഖം അൾത്താര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
29 ആനച്ചാൽ നാട്ടിലുള്ള ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ അടൂർ ഭാസി, കുതിരവട്ടം പപ്പു
30 ഊഞ്ഞാലേ പൊന്നൂഞ്ഞാലേ ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
31 കണ്ണൂര് ധർമ്മടം ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ അടൂർ ഭാസി, കോറസ്
32 കല്യാണമോതിരം കൈമാറും നേരം ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
33 കിഴക്കു ദിക്കിലെ ചെന്തെങ്ങിൽ ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എ പി കോമള
34 പതിവായി പൗർണ്ണമിതോറും ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
35 ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല, കോറസ്
36 മഞ്ജുളഭാഷിണി ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ അടൂർ ഭാസി
37 മലമൂട്ടിൽ നിന്നൊരു മാപ്പിള ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
38 ശങ്ക വിട്ടു വരുന്നല്ലോ ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ അടൂർ ഭാസി
39 അഴകിൽ മികച്ചതേത് ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
40 എന്നു മുതൽ എന്നു മുതല്‍ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
41 ഓ മൈ ഡാ൪ലിങ്ങ് ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എസ് ജാനകി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
42 നാണിക്കുന്നില്ലേ ഇത് നാഗരികമാണല്ലേ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, എ പി കോമള
43 പണ്ടേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
44 മനസ്സിന്റെ മണിയറയിൽ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല
45 റോമിയൊ റോമിയോ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
46 ലവ് വേണമോ ആ‍റ്റം ബോംബ് തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എസ് ജാനകി
47 ഉണ്ണണം ഉറങ്ങണം ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ്
48 എന്തിനും മീതെ മുഴങ്ങട്ടെ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് പി ലീല
49 ഓം ഹരി ശ്രീ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി ട്രഡീഷണൽ ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
50 കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിയ്ക്കൂ നീ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
51 കരിവള വിക്കണ പെട്ടിക്കാരാ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് പി ലീല
52 കാരുണ്യം കോലുന്ന ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജോബ് പി ലീല, കോറസ്
53 കിനാവിലെന്നും വന്നെന്നെ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
54 ചായക്കടക്കാരൻ ബീരാൻ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
55 പൂവുകള്‍ തെണ്ടും പൂമ്പാറ്റ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജോബ് പി ലീല, കോറസ്
56 മാനം കറുത്താലും ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
57 വീശുക നീ കൊടുങ്കാറ്റേ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി അഭയദേവ് ജോബ് ജയലക്ഷ്മി
58 അഷ്ടമിരോഹിണി രാത്രിയിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
59 ആകാശഗംഗയുടെ കരയില്‍ (F) ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
60 ആകാശഗംഗയുടെ കരയിൽ (M) ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
61 ഇല്ലത്തമ്മ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി സുശീല
62 കണി കാണും നേരം ഓമനക്കുട്ടൻ പരമ്പരാഗതം ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, രേണുക
63 കുപ്പിവള കൈകളിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ പി കോമള, കോറസ്
64 താരാട്ടു പാടാതെ ഓമനക്കുട്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
65 ഏഴു നിറങ്ങളിൽ നിന്നുടെ രൂപം കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
66 കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
67 കള്ളനെ വഴിയിൽ മുട്ടും കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സി എം പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ
68 പാലപ്പൂവിൻ പരിമളമേകും കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
69 പൂക്കാത്ത മാവിന്റെ കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
70 മാനത്തെ പെണ്ണെ കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
71 മുങ്ങാക്കടലില്‍ മുക്കിളിയിട്ടേ കറുത്ത കൈ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
72 എവിടെ നിന്നോ എവിടെ നിന്നോ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ഉദയഭാനു
73 കളിത്തോഴീ കളിത്തോഴീ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
74 കൈ നിറയെ വളയിട്ട പെണ്ണേ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
75 പറയുന്നെല്ലാരും പറയുന്നെല്ലാരും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മെഹ്ബൂബ്, കോട്ടയം ശാന്ത
76 പെൺകൊടി പെൺകൊടി കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
77 ഭൂമി കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു നടക്കും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
78 അമ്പിളിമാമന്‍ പിടിച്ച മുയലിന് കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 എന്തെല്ലാം കഥകളുണ്ടമ്മയ്ക്ക് കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
80 ഓളത്തില്‍ത്തുള്ളി ഓടുന്നവഞ്ചീ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
81 ഓളത്തിൽ തുള്ളി കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
82 കണ്ണിനു കണ്ണിനെ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ സീറോ ബാബു
83 കരയാതെ കരയാതെ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
84 കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വേദനയെല്ലാമെനിക്ക് തരൂ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
85 രാമ രാമ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ
86 രാമ രാമ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ
87 ലക്ഷ്മണൻ കുടുംബിനി ട്രഡീഷണൽ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
88 വീടിനു പൊന്മണി വിളക്കു നീ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ സി ഒ ആന്റോ
89 വേദനയെല്ലാം കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
90 സ്വപ്നത്തിൻ പുഷ്പരഥത്തിൽ കുടുംബിനി അഭയദേവ് എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
91 ഇന്നെന്റെ കരളിലെ കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
92 ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
93 ഒരു കൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
94 കല്യാണരാത്രിയിൽ കള്ളികൾ കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
95 തൊട്ടിലിലിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
96 പുള്ളിമാനല്ല മയിലല്ല കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
97 പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ മോഹമുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ഉത്തമൻ, ഗോമതി, പി ലീല
98 പൊൻ‌വളയില്ലെങ്കിലും കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു
99 വിരുന്നു വരും വിരുന്നു വരും കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ഉത്തമൻ, പി ലീല
100 വെളുക്കുമ്പം കുളിക്കുവാൻ കുട്ടിക്കുപ്പായം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ പി കോമള
101 അഞ്ജനക്കണ്ണെഴുതി തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
102 അപ്പം വേണം അടവേണം തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, ശാന്താ പി നായർ
103 ഏഴിമലക്കാടുകളില്‍ തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
104 ഒന്നിങ്ങു വന്നെങ്കിൽ തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
105 കന്നിനിലാവത്ത് കസ്തൂരി പൂശുന്ന തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
106 കൊട്ടും ഞാൻ കേട്ടില്ല കൊഴലും ഞാൻ കേട്ടില്ല തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
107 ജനിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം (bit) തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
108 തച്ചോളി മേപ്പേലെ തച്ചോളി ഒതേനൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
109 നല്ലോലപ്പൈങ്കിളി നാരായണക്കിളി തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
110 നാവുള്ള വീണേയൊന്നു തച്ചോളി ഒതേനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു
111 ആരാണുള്ളിലിരിക്കണത് ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
112 ഓടിപ്പോകും വിരുന്നുകാരാ ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
113 കണ്ണിൽ പെട്ടത് ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
114 കൈ തൊഴാം ദൈവമേ ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
115 ഞാനിന്നലെയൊരു കുടില്‍ വെച്ചു ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
116 നാഗരാദി എണ്ണയുണ്ട് ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
117 നീലവിരിയിട്ട നീരാളമെത്തയിൽ ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
118 പൂ പൂച്ച പൂച്ചട്ടി ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലതാ രാജു
119 മാനത്തു കാറു കണ്ടു ദേവാലയം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
120 അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
121 കണ്ണു രണ്ടും താമരപ്പൂ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
122 ചിറകറ്റു വീണൊരു പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എ എം രാജ, എസ് ജാനകി
123 ചൊട്ടമുതൽ ചുടല വരെ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 ജയജയ ഭഗവതി മാതംഗി പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്
125 ജാതിജാതാനുകമ്പാ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
126 തെക്ക് തെക്ക് തെക്കനാം കുന്നിലെ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
127 പഞ്ചവടിയിൽ പണ്ട് പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
128 പാതിരാപ്പൂവുകൾ വാർമുടിക്കെട്ടിൽ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
129 ബാലേ കേള്‍നീ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ ആലപ്പി സുതൻ
130 മുത്തേ വാവാവോ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
131 വില്ലാളികളെ വളർത്തിയ നാട് പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ എസ് ജോർജ്, പി ലീല, കോറസ്
132 സായിപ്പേ സായിപ്പേ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ മെഹ്ബൂബ്, പി ലീല
133 അനുരാഗമധുചഷകം ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
134 അറബിക്കടലൊരു മണവാളൻ ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
135 ഏകാന്തതയുടെ അപാരതീരം ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
136 താമസമെന്തേ വരുവാൻ ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
137 പൊട്ടാത്ത പൊന്നിൻ കിനാവു ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
138 പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
139 വാസന്ത പഞ്ചമിനാളിൽ ഭാർഗ്ഗവീനിലയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
140 ഒരിക്കലൊരു പൂവാലൻ കിളി ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
141 കണ്ണീരൊഴുക്കുവാൻ മാത്രം ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗോമതി
142 കാക്കക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
143 കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ഉത്തമൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്
144 നാഗസ്വരത്തിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
145 ഭാരം വല്ലാത്ത ഭാരം ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
146 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമ്പോളാരെല്ലാം ഭർത്താവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ഉത്തമൻ, എ പി കോമള
147 അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
148 ഇടയകന്യകേ പോവുക നീ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
149 കാട്ടിലെ കുയിലിൻ കൂട്ടിൽ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക
150 ചുമ്മാതിരിയെന്റെ പൊന്നളിയാ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എൽ രാഘവൻ
151 ദേവദാരു പൂത്ത നാളൊരു മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
152 നീലവർണ്ണക്കൺപീലികൾ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
153 പറക്കും തളികയിൽ മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
154 മുത്തശ്ശിക്കഥ പറഞ്ഞുറക്കാം മണവാട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
155 * മലയാളിപ്പെണ്ണേ നിൻ്റെ മഹനീയ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, രേണുക
156 ആപത്ബാന്ധവാ പാഹിമാം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
157 ഉമ്മ തരാമുണ്ണീ പാല്‍ കുടിക്കൂ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
158 ഓംകാരമായ പൊരുള്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
159 കണ്ണാലെന്നിനി കാണും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
160 കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ എന്നെ മറന്നായോ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
161 ഭജരേ മാനസഗോപാലം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
162 മായാമാനവ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
163 രാധാമാധവ ഗോപാലാ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
164 ഇനിയെന്റെ ഇണക്കിളിക്കെന്തു വേണം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
165 കിലുകിലുക്കും കിലുകിലുക്കും സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം എസ് രാജേശ്വരി
166 ജയ ജയ ജയ ജന്മഭൂമി സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശാന്ത വിശ്വനാഥൻ, കോറസ്
167 താമരക്കുളക്കടവിൽ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
168 നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
169 പറവകളായ് പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
170 വൈക്കം കായലിലോളം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കോറസ്
171 സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, എ പി കോമള, കോറസ്