ആകാശഗംഗയുടെ കരയിൽ (M)

Year: 
1964
Aakasha gangayude (M)
7
Average: 7 (2 votes)

ആകാശഗംഗയുടെ കരയില്‍ 
അശോകവനിയില്‍...  
ആരെയാരെത്തേടി വരുന്നൂ 
വസന്തപൌര്‍ണമി നീ
(ആകാശ... )

ചന്ദനമുകിലിന്‍ മൂടുപടത്തിന്‍
സ്വര്‍ണ്ണഞൊറികളിലൂടേ 
ചന്ദനമുകിലിന്‍...  മൂടുപടത്തിന്‍... 
സ്വര്‍ണ്ണഞൊറികളിലൂടെ 
നിന്‍ കണ്മുനകള്‍ തൊടുത്തു വിട്ടൊരു 
നീല മലരമ്പെവിടെ 
എവിടെ ...എവിടെ ...എവിടെ ... 
(ആകാശ... )

ചന്ദ്ര കാന്തം വാരിത്തൂകും 
ചൈത്രരജനിയിലൂടെ 
രാസക്രീഡയില്‍ തുഴഞ്ഞു വന്നൊരു 
രാജ ഹംസമെവിടെ 
എവിടെ ...എവിടെ ...എവിടെ ...
(ആകാശ... )

Aakaasa Gangayude Revival