അക്കാണും മലയുടെ

അക്കാണും മലയുടെ ചരുവിലൊ -
രത്തറൊഴുകണ പുഴയുണ്ട്
മാനത്തെ മലക്കുകള്‍ - തോണി 
തുഴയണ പുഴയുണ്ട്
(അക്കാണും... )

പുഴയുടെ കരയില്‍ പണിയാം - നമുക്കു
പൊന്നുകൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം (2)
പൊന്നുകൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം

ഇരുചെവിയറിയാതെ - നമ്മള്‍ 
ഇന്നു രാത്രി പോകണം (2)
ഹുസ്നുല്‍ ജമാലും ബദറുള്‍ 
മുനീറും ഒന്നിച്ചു വാഴേണം 
എന്നും ഒന്നിച്ചു വാഴേണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
2.5
Average: 2.5 (2 votes)
akkaanum malayude

Additional Info