1969 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഇന്ദുമുഖീ ഇന്ദുമുഖീ അടിമകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
2 ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി അടിമകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
3 താഴമ്പൂ മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ അടിമകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
4 നാരായണം ഭജേ നാരായണം അടിമകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പീറ്റർ-റൂബൻ, കോറസ്
5 മാനസേശ്വരീ മാപ്പുതരൂ അടിമകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
6 ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന അടിമകൾ ജയദേവ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
7 അരിപിരി വള്ളി ആയിരം വള്ളി അനാച്ഛാദനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, ബി വസന്ത
8 ഒരു പൂ തരുമോ അനാച്ഛാദനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
9 പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ അനാച്ഛാദനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
10 മധുചന്ദ്രികയുടെ ചായത്തളികയില്‍ അനാച്ഛാദനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
11 മിഴി മീൻ പോലെ അനാച്ഛാദനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
12 അലയുവതെന്തിനു വെറുതേ ആര്യങ്കാവു കള്ളസംഘം കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സി ഒ ആന്റോ
13 പുഞ്ചിരിതൂകി ഉണര്‍ന്നല്ലോ ആര്യങ്കാവു കള്ളസംഘം കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
14 എല്ലാം വ്യർത്ഥം ആൽമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
15 നൂതനഗാനത്തിൻ യമുനാ തീരത്തിൽ ആൽമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
16 പരാഗസുരഭില കുങ്കുമമണിയും ആൽമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
17 പിന്നെയുമിണക്കുയിൽ പിണങ്ങിയല്ലോ ആൽമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
18 പുല്ലാനിവരമ്പത്ത് പൂക്കൊന്നക്കൊമ്പത്ത് ആൽമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല, സി ഒ ആന്റോ
19 എനിക്കും ഭ്രാന്ത് നിനക്കും ഭ്രാന്ത് ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
20 ഗോരോചനം കൊണ്ടു കുറി തൊട്ടു ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
21 ചന്ദനക്കല്ലിലുരച്ചാലേ ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
22 പാതിരാപ്പക്ഷികളേ പാടൂ ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
23 പാലാഴിമഥനം കഴിഞ്ഞു (M) ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 പാലാഴിമഥനം കഴിഞ്ഞൂ (F) ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
25 പ്രിയദർശിനീ ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
26 ഇന്നേ പോൽ കടൽപ്പാലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
27 ഈ കടലും മറുകടലും കടൽപ്പാലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
28 ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക കടൽപ്പാലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
29 കസ്തൂരി തൈലമിട്ടു മുടി മിനുക്കീ കടൽപ്പാലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
30 ഈ മുഹബ്ബത്തെന്തൊരു കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
31 എത്ര ചിരിച്ചാലും ചിരി തീരുമോ കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
32 കണ്ണുണ്ടായത് നിന്നെ കാണാൻ കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
33 തുള്ളിയോടും പുള്ളിമാനെ നില്ല് കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
34 തൈപ്പൂയ കാവടിയാട്ടം കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
35 മറക്കാൻ കഴിയുമോ കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
36 വരുമല്ലോ രാവിൽ പ്രിയതമന്‍ കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
37 അശോകവനത്തിലെ സീതമ്മ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ബി വസന്ത
38 ഉണ്ണിഗണപതിയേ വന്നു വരം തരണേ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
39 കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
40 കാലമെന്ന കാരണവർക്ക് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്, പി ലീല
41 കുന്നംകുളങ്ങരെ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ നാടൻപാട്ട് കെ രാഘവൻ അടൂർ ഭവാനി
42 മാനത്തെ കായലിൻ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
43 അറിയുന്നില്ല ഭവാൻ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
44 ഉത്തരമഥുരാപുരി കാട്ടുകുരങ്ങ് കുമാരനാശാൻ ജി ദേവരാജൻ അടൂർ ഭാസി
45 കല്ലുകുളങ്ങര കല്ലാട്ടുവീട്ടിലെ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ അടൂർ ഭാസി
46 കാർത്തിക രാത്രിയിലെ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
47 നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തിവരും കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 പങ്കജദളനയനേ മാനിനീ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കമല
49 മാറോടണച്ചു ഞാനുറക്കിയിട്ടും കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
50 വിദ്യാർത്ഥിനി ഞാൻ കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
51 ശ്യാമളം ഗ്രാമരംഗം കാട്ടുകുരങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ അടൂർ ഭാസി
52 ഇന്ദുക്കലാമൗലി കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
53 എല്ലാം ശിവമയം കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ രേണുക
54 ഓംകാരം ഓംകാരം കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
55 ക്ഷീരസാഗര നന്ദിനി കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
56 തപസ്സിരുന്നൂ ദേവൻ കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
57 നല്ല ഹൈമവതഭൂവിൽ കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
58 പത്മാസനത്തിൽ നിമീലിതലോചന കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
59 പൊൽത്തിങ്കൾക്കല പൊട്ടുതൊട്ട കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
60 പ്രിയസഖി ഗംഗേ പറയൂ കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
61 മല്ലാക്ഷീ മണിമാരിൽ കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, ബി വസന്ത
62 മായാനടനവിഹാരിണീ കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, രാധാ ജയലക്ഷ്മി
63 ശരവണപ്പൊയ്കയിൽ കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
64 ശൈലനന്ദിനീ നീയൊരു കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
65 എന്തറിഞ്ഞു മണിവീണ പാവം കുരുതിക്കളം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജയവിജയ പി സുശീല
66 കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കുരുതിക്കളം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജയവിജയ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 കാലമൊരു കാളവണ്ടിക്കാരന്‍ കുരുതിക്കളം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജയവിജയ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 വിരുന്നൊരുക്കി കാത്തിരുന്നു കുരുതിക്കളം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജയവിജയ എസ് ജാനകി
69 ഇന്ദ്രനീല യവനിക ഞൊറിഞ്ഞു കൂട്ടുകുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
70 തങ്കഭസ്മക്കുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടീ കൂട്ടുകുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
71 പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞു കൂട്ടുകുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
72 മേലേമാനത്തെ നീലിപ്പുലയിക്ക് കൂട്ടുകുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
73 സ്വപ്നസഞ്ചാരിണീ നിന്റെ മനോരഥം കൂട്ടുകുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, പി സുശീല
74 അഞ്ജനക്കുളിർനീലവിണ്ണിലെ ചട്ടമ്പിക്കവല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
75 അന്തിമലർക്കിളി കൂടണഞ്ഞു ചട്ടമ്പിക്കവല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
76 ഒരു മുറിമീശക്കാരൻ ചട്ടമ്പിക്കവല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
77 ഒരു ഹൃദയത്തളികയില്‍ ചട്ടമ്പിക്കവല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, പി ജയചന്ദ്രൻ
78 മയില്പീലി മിഴികളിൽ ചട്ടമ്പിക്കവല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
79 അരയടി മണ്ണിൽ നിന്നു തുടക്കം ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
80 നീലമലച്ചോലയിലേ നീരാടുമ്പോൾ ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എ കെ സുകുമാരൻ
81 മതി മതി നിന്റെ മയിലാട്ടം ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
82 മലരണിമന്ദാരമേ പറയൂ ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
83 മാനത്തെ മണ്ണാത്തിക്കൊരു ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
84 വിണ്ണാളും ലോകപിതാവേ ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എം എസ് പദ്മ
85 വെള്ളിലം കാടും കരിഞ്ഞൂ ജന്മഭൂമി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
86 കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളിപ്പെണ്ണിനും ജ്വാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
87 ജ്വാല ഞാനൊരു ദുഃഖജ്വാല ജ്വാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
88 താരകപ്പൂവനമറിഞ്ഞില്ല ജ്വാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
89 വധൂവരന്മാരേ (happy) ജ്വാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
90 വധൂവരന്മാരേ (pathos) ജ്വാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
91 അശ്വതി നക്ഷത്രമേ ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
92 ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
93 കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
94 കാമുകൻ വന്നാൽ ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
95 തമസാനദിയുടെ തീരത്തൊരു നാൾ ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
96 പറയാൻ എനിക്കു നാണം ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
97 മാനവമനമൊരു മഹാവനം ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
98 ആയിരം പാദസരങ്ങൾ നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ (bit) നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 തപ്പു കൊട്ടാമ്പുറം നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
102 നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
104 പുഴകൾ മലകൾ പൂവനങ്ങൾ നദി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 കാടുറങ്ങീ കടലുറങ്ങീ നഴ്‌സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല
106 മുട്ടിയാൽ തുറക്കാത്ത വാതിലിൽ നോക്കി നഴ്‌സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
107 വസന്തം തുറന്നു വർണ്ണശാലകൾ നഴ്‌സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല
108 ഹരിനാമകീർത്തനം പാടാനുണരും (M) നഴ്‌സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
109 ഹരിനാമകീർത്തനം പാടാനുണരൂ (D) നഴ്‌സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
110 ഉറക്കം വരാത്ത പ്രായം പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
111 കണ്ടു കൊതിച്ചൂ പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
112 കണ്ണെന്റെ മുഖത്തോട്ട് പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
113 കിലുകിലുക്കാം കിളിയുടെ വീട് പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
114 താണ നിലത്തേ നീരോടൂ പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 മനസ്സും മനസ്സും അടുത്തു പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
116 വിധി മുൻപേ നിഴൽ പിൻപേ പഠിച്ച കള്ളൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
117 അക്കരെ നിക്കണ ചക്കരമാവിലെ പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
118 കസ്തൂരിപ്പൊട്ടു മാഞ്ഞു പൂജാപുഷ്പം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, രേണുക
119 കാമിനീ നിൻ കാതരമിഴികളിൽ പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
120 കോടിജന്മമെടുത്താലും പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
121 മോഹമോ ദാഹമോ പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
122 വിരലുകളില്ലാത്ത വിദ്വാന്റെ പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
123 അല തല്ലും കാറ്റിന്റെ വിരിമാറിൽ ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് എസ് ജാനകി
124 അലിയാരുകാക്കാ സ്റ്റൂളീന്നു വീണ് ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് മാലിനി, സീറോ ബാബു
125 കടലലറുന്നൂ കാറ്റലറുന്നൂ ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
126 തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇൻ സെപ്തംബര്‍ ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് പി ലീല, മാലിനി, കോറസ്
127 ഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്വർഗ്ഗം ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
128 മനസ്സിന്റെ കിത്താബിലെ ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
129 വേഷത്തിനു റേഷനായി ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് സി ഒ ആന്റോ
130 സ്നേഹത്തിൽ വിടരുന്ന ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് എ എം രാജ, പി സുശീല
131 സ്വർഗ്ഗപ്പുതുമാരൻ വന്നൂ ബല്ലാത്ത പഹയൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോബ് പി ലീല, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
132 എവിടെയോ ലക്ഷ്യം മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
133 ഒന്നു വന്നേ വന്നേ മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
134 കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ സമ്മാനം മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
135 കണ്ണുവിളിയ്ക്കുന്നു കയ്യുതടുക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി പി സുശീല
136 ചുണ്ടിൽ പുഷ്പതാലം മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
137 ഹൃദയമുരളിയിൽ പ്രണയത്തിൻ ഗീതം മിസ്റ്റർ കേരള പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയകൃഷ്ണമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
138 എന്റെ വീണക്കമ്പിയെല്ലാം മൂലധനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
139 ഒളിച്ചൂ പിടിച്ചൂ മൂലധനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
140 ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയിൽ നിന്നും മൂലധനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
141 പുലരാറായപ്പോൾ പൂങ്കോഴി കൂകിയപ്പോൾ മൂലധനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
142 സ്വർഗ്ഗഗായികേ ഇതിലേ ഇതിലേ മൂലധനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
143 ആയിരം കുന്നുകൾക്കപ്പുറത്ത് രഹസ്യം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
144 ഉറങ്ങാൻ വൈകിയ രാവിൽ രഹസ്യം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
145 തൊട്ടാൽ വീഴുന്ന പ്രായം രഹസ്യം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
146 മഴവില്ലു കൊണ്ടോ മാണിക്യം കൊണ്ടോ രഹസ്യം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
147 ഹംതോ പ്യാര്‍ കർനെ ആയെ ഹെ രഹസ്യം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, ബി വസന്ത
148 പാടാത്ത വീണയും പാടും റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
149 പൗർണ്ണമിചന്ദ്രിക തൊട്ടുവിളിച്ചു റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
150 മാനക്കേടായല്ലോ നാണക്കേടായല്ലോ (F) റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ലീല, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
151 മാനക്കേടായല്ലോ നാണക്കേടായല്ലോ (M) റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
152 മുത്തിലും മുത്തായ റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
153 യദുകുല രതിദേവനെവിടെ റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
154 വസന്തമേ വാരിയെറിയൂ റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
155 വിളക്കെവിടെ വിജനതീരമേ റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ
156 അമ്പാടിപ്പെണ്ണുങ്ങളോട് പരിഭവിച്ചിറങ്ങീ വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
157 ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നശലഭമായ് വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ, എസ് ജാനകി
158 ചുമലിൽ സ്വപ്നത്തിൻ ശവമഞ്ചം വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
159 പോർമുലക്കച്ചയുമായി വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
160 മുറ്റത്തെ മുല്ലതൻ വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
161 വാസന്ത സദനത്തിൻ വിരുന്നുകാരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
162 എന്റെ കണ്ണിൽ പൂത്തു നിൽക്കും വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
163 ഗോപുരക്കിളിവാതിലിൽ നിൻ വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
164 നിഴൽ നാടകത്തിലെ നായിക നീ വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
165 മധ്യാഹ്നസുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
166 സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളറയിൽ വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
167 കൈവിരൽത്തുമ്പൊന്നു കവിളത്തു വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
168 പാടണോ ഞാൻ പാടണോ വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
169 പാടുമേ ഞാൻ പാടുമേ വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
170 പെണ്ണിന്റെ കണ്ണില്‍ തിളക്കം വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
171 സ്വർണ്ണമുകിലുകൾ സ്വപ്നം കാണും വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
172 കടംകഥ പറയുന്ന വീട്ടുമൃഗം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, ബി വസന്ത
173 കണ്ണീർക്കടലിൽ പോയ കിനാവുകളേ വീട്ടുമൃഗം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
174 മന്മഥസൗധത്തിൻ ഇന്ദ്രനീലജാലകങ്ങൾ വീട്ടുമൃഗം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
175 മന്മഥസൗധത്തിൻ ഇന്ദ്രനീലജാലകങ്ങൾ വീട്ടുമൃഗം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
176 യാത്രയാക്കുന്നു സഖീ വീട്ടുമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
177 കരയുന്ന നേരത്തും വെള്ളിയാഴ്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ലതാ രാജു
178 കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയാരാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
179 പാർവണരജനി തൻ പാനപാത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് രവീന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
180 പ്രേമത്തിൻ ശീതളച്ഛായാതലങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
181 അസ്തമനക്കടലിന്നകലെ സന്ധ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
182 ആടു മുത്തേ ചാഞ്ചാടു സന്ധ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, കോറസ്
183 കാവിയുടുപ്പുമായ് കാറ്റു കൊള്ളാൻ സന്ധ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
184 ദാഹം ദാഹം സന്ധ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
185 ഈ കൈകളിൽ രക്തമുണ്ടോ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
186 ജിൽ ജിൽ ജിൽ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
187 നാഴികക്കു നാല്പതുവട്ടം സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
188 നിത്യകാമുകീ ഞാൻ നിൻ മടിയിലെ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
189 മാനത്തെ മന്ദാകിനിയിൽ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
190 രക്തചന്ദനം ചാർത്തിയ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
191 സിന്ദൂരമേഘമേ സൂസി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല