അർദ്ധരാത്രി

Released
Ardha rathri
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 July, 1969

തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ്