1963 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഉണരുണരൂ ഉണ്ണിപ്പൂവേ അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
2 കഥ കഥ പ്പൈങ്കിളിയും അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
3 കൊന്നപ്പൂവേ കൊങ്ങിണിപ്പൂവേ അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
4 ഗോക്കളേ മേച്ചുകൊണ്ടും അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
5 ദൈവമേ കൈതൊഴാം അമ്മയെ കാണാൻ പന്തളം കേരളവ൪മ്മ കെ രാഘവൻ എ പി കോമള, കോറസ്
6 പെണ്ണായി പിറന്നെങ്കിൽ അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
7 പ്രാണന്റെ പ്രാണനിൽ അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
8 മധുരപ്പതിനേഴുകാരീ അമ്മയെ കാണാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 ആയിരത്തിരി കൈത്തിരി കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, ജിക്കി , കോറസ്
10 ഊഞ്ഞാലൂഞ്ഞാല് കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
11 ഏതു കടലിലോ ഏതു കരയിലോ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
12 കടലമ്മേ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
13 കുമ്മിയടിക്കുവിൻ കുമ്മിയടിക്കുവിൻ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, ജി ദേവരാജൻ, കെപിഎസി ഗ്രേസി
14 ജലദേവതമാരേ വരൂ വരൂ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല, കോറസ്
15 തിരുവാതിരയുടെ നാട്ടീന്നോ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
16 പാലാഴിക്കടവിൽ നീരാട്ടിനിറങ്ങിയ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
17 മുങ്ങി മുങ്ങി മുത്തുകൾ വാരും കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ജിക്കി , എസ് ജാനകി
18 മുത്തു തരാം കടലമ്മേ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
19 വരമരുളുക വനദുർഗ്ഗേ കടലമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
20 ഇന്നോളം എന്നെപ്പോല്‍ കലയും കാമിനിയും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല
21 ഇരന്നാല്‍ കിട്ടാത്ത കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി സുശീല
22 ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ലീല
23 കണ്ടില്ലേ വമ്പ് കലയും കാമിനിയും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
24 കഥയില്ല എനിക്ക് കഥയില്ല കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
25 കാലത്തീ പൂമരച്ചോട്ടില്‍ കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കെ റാണി
26 പൊയ്പ്പോയ കാലം കലയും കാമിനിയും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
27 മലകളേ പുഴകളേ കലയും കാമിനിയും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
28 ആദിയിലാകാശവും കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
29 കറുകക്കാട്ടിൽ മേഞ്ഞു നടന്നൊരു കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
30 കാരിരുമ്പാണിപ്പഴുതുള്ള കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
31 കുരിശു ചുമന്നവനേ കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
32 പൂന്തിങ്കളെന്തേ മറഞ്ഞു കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
33 മാനത്തെ മഴവില്ലിനേഴു നിറം കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, പി ലീല
34 മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
35 മുത്തേ വാ കാക്കപ്പൊന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ പി കോമള
36 സത്യമായുള്ളവനേ കാക്കപ്പൊന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
37 കഴുത്തില്‍ ചിപ്പിയും കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ രേണുക, പി ലീല
38 കാട്ടുകുറിഞ്ഞീ കാട്ടുകുറിഞ്ഞീ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല
39 കാവിലമ്മേ കരിങ്കാളീ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, കെപിഎസി ഗ്രേസി, കോറസ്
40 നല്ലനല്ല കയ്യാണല്ലോ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
41 നാണത്താല്‍ പാതിവിരിഞ്ഞ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കെപിഎസി ഗ്രേസി
42 പാടാൻ ചുണ്ടു വിടര്‍ത്തിയതേയുള്ളൂ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
43 മലമുകളില്‍ മാമരത്തില്‍ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
44 മായപ്പെട്ടിയുണ്ട് പലതരം കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ മെഹ്ബൂബ്
45 വാ വാ വനരാജാവേ കാട്ടുമൈന തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കെ പി ഉദയഭാനു, പി സുശീല
46 എന്തേ നീ കനിയായ്‌വാൻ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
47 ഓടി വാ വാ ഓടിവാ കണ്ണാ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
48 കണ്ണനെ കണ്ടേൻ സഖീ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
49 കലാദേവതേ സരസ്വതി ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
50 കസ്തൂരീ തിലകം ചിലമ്പൊലി വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
51 കെട്ടിയ കൈ കൊണ്ടീ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
52 ദൂരേന്നു ദൂരേന്നു വന്നവരേ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
53 ദേവാ നിന്നിലുറച്ചിടുന്ന ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
54 പാഹി മുകുന്ദാ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
55 പൂവിനു മണമില്ലാ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
56 പ്രിയമാനസാ നീ വാ വാ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
57 മാധവാ മാധവാ ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
58 മായാമയനുടെ ലീല ചിലമ്പൊലി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
59 എന്നാണെ നിന്നാണെ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കോറസ്
60 കല്പനയാകും യമുനാനദിയുടെ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
61 കിനാവിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
62 കേളടീ നിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ മെഹ്ബൂബ്, കോട്ടയം ശാന്ത
63 പൊന്നിൻ ചിലങ്ക ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
64 വണ്ടീ പുകവണ്ടീ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ മെഹ്ബൂബ്
65 വരണൊണ്ട് വരണൊണ്ട് ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
66 വിരലൊന്നു മുട്ടിയാൽ ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
67 അനുരാഗനാടകത്തിൻ നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു
68 ഇതുമാത്രമിതുമാത്രം നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
69 ഇനിയാരെത്തിരയുന്നു നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
70 കന്യാതനയാ കരുണാനിലയാ നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, പുനിത
71 പടിഞ്ഞാറെ മാനത്തുള്ള നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
72 ഭാരത മേദിനി പോറ്റിവളർത്തിയ നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്, കോറസ്
73 മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മരതകപ്പട്ടുടുത്ത് നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
74 മേംതൊ ഘുങ്ഘുരു നിണമണിഞ്ഞ കാൽ‌പ്പാടുകൾ മീരാ ഭജൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
75 എന്തെന്തു മോഹങ്ങളായിരുന്നു നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
76 കണ്ണുനീര്‍ മുത്തുമായ് (F) നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
77 കണ്ണുനീർമുത്തുമായ് (M) നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 കൈയ്യിൽ നിന്നെ കിട്ടിയാൽ നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പട്ടം സദൻ, ടി എസ് കുമരേശ്
80 തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
81 മറക്കുമോ എന്നെ മറക്കുമോ നിത്യകന്യക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
82 അയലത്തെ സുന്ദരി മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
83 ഇതാണു ഭാരതധരണി മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
84 എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യയ്യോ മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്
85 തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
86 പണ്ടെന്റെ മുറ്റത്ത് മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
87 മദനപ്പൂവനം വിട്ടു മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
88 മാനത്തുള്ളൊരു വല്യമ്മാവനു മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ലതാ രാജു, കോറസ്
89 മൈലാഞ്ചിത്തോപ്പിൽ മൂടുപടം യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
90 വട്ടൻ വിളഞ്ഞിട്ടും മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ, പി ലീല
91 വെണ്ണിലാവുദിച്ചപ്പോൾ മൂടുപടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ
92 ആകാശത്തിലെ കുരുവികൾ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 ഇനിയൊരു ജനനമുണ്ടോ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
94 കിളിവാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചത് റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
95 കൊതിക്കല്ലേ കൊതിക്കല്ലേ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
96 താലിപീലി കാടുകളിൽ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
97 നിത്യസഹായ നാഥേ (bit) റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
98 ബലിയല്ലാ എനിക്കു വേണ്ടത് റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
99 മാനത്തെ ഏഴുനില മാളികയിൽ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ, ജിക്കി
100 മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി മരണമണി റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
101 യറുശലേമിൻ നായകനെ റെബേക്ക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല
102 ആരാമത്തിൻ സുന്ദരിയല്ലേ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
103 ഇടതുകണ്ണിളകുന്നതെന്തിനാണോ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
104 ഒരു വഴി ചൊൽകെൻ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
105 കാടിന്റെ കരളു തുടിച്ചു സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
106 ഗോകുലത്തില്‍ പണ്ട് പണ്ട് സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
107 ജയജയ നാരായണാ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
108 പ്രകാശരൂപാ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
109 പ്രഭാതകാലേ ബ്രഹ്മാവായി സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
110 മതി മതി മായാലീലകള്‍ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
111 മന്നവനായാലും സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്
112 മാതേ ജഗന്മാതേ സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
113 വാടരുതീ മലരിനി സത്യഭാമ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല
114 കണ്ടു ഞാൻ നിന്മുഖം സുശീല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
115 കണ്ടോട്ടെ ഒന്നു കണ്ടോട്ടെ സുശീല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
116 കുളിർകാറ്റേ നീ സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
117 ഞാനൊരു കഥ പറയാം സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
118 തസ്കരനല്ല ഞാന്‍ സുശീല വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കെ പി ഉദയഭാനു, പ്രഭ
119 താലോലം തങ്കം താലോലം സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം എൽ വസന്തകുമാരി
120 താലോലം തങ്കം താലോലം (pathos) സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
121 യാത്രക്കാരാ വഴിയാത്രക്കാരാ സുശീല അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ഉദയഭാനു
122 ബത്‌ലഹേമിന്റെ തിരുമടിത്തട്ടിലെ സ്നാപകയോഹന്നാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
123 ആകാശത്തിൻ മഹിമാവേ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
124 ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനേ ഓശാന സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എ പി കോമള, കോറസ്
125 കാൽ‌വരീ കാൽ‌വരീ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
126 ഗലീലിയാ കടലിലേ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, എ പി കോമള, കോറസ്
127 താരാകുമാരികളെ സ്നാപകയോഹന്നാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എസ് ജാനകി
128 നീരാടാം സഖി നീലമലര്‍പ്പൊയ്കയില്‍ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല, രേണുക, കോറസ്
129 പ്രണയം പ്രണയമീ പാരെങ്ങും സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എസ് ജാനകി
130 യൂദെയാ വരൂ സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല
131 ശാരോണില്‍ വിരിയും സ്നാപകയോഹന്നാൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ