പൊന്നിൻ ചിലങ്ക

ആ... ആ.. ആ..

പൊന്നിന്‍ ചിലങ്കയണിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്നെന്റെ 
കണ്ണ് നിറഞ്ഞുവല്ലോ - എന്തിനോ
കണ്ണ് നിറഞ്ഞുവല്ലോ 
നര്‍ത്തനശാലയില്‍ വന്നപ്പോളെന്തിനോ 
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവല്ലോ - ഹൃദയം 
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവല്ലോ 
(പൊന്നിന്‍... )

കാണാനൊരാളില്ല കൈകൊട്ടാനാളില്ല 
കോണിലൊരാള്‍ മാത്രം നിന്നിരുന്നു - ഒരു 
കോണിലൊരാള്‍ മാത്രം നിന്നിരുന്നു
വേദന തീര്‍ക്കുവാന്‍ മാത്രമവന്‍ തന്റെ 
വേണു വായിച്ചു കൊണ്ടങ്ങിരുന്നു - എന്‍ 
വേദന തീര്‍ക്കുവാന്‍ മാത്രമവന്‍ തന്റെ 
വേണു വായിച്ചു കൊണ്ടങ്ങിരുന്നു 
(പൊന്നിന്‍... )

നാടകം തീര്‍ന്നാല്‍ ശൂന്യമീ വേദിയില്‍ 
നാമിരുപേരും തനിച്ചാകും 
താളം പിഴച്ചാലും താഴത്ത് വീണാലും 
താങ്ങുവാന്‍ നീ മാത്രമല്ലയോ - എന്നെ 
താങ്ങുവാന്‍ നീ മാത്രമല്ലയോ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ponnin chilanka

Additional Info