1957 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ആ മലര്‍ക്കാവില്‍ അച്ഛനും മകനും തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ വിമൽകുമാർ എ എം രാജ, കെ റാണി
2 ആശതന്‍ പൂങ്കാവില്‍ നീളേ അച്ഛനും മകനും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വിമൽകുമാർ
3 കണ്ണിന്‍ കരളുമായിത്തന്നേ അച്ഛനും മകനും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വിമൽകുമാർ
4 കരളിലിതെന്തേ കരകവിയുന്ന അച്ഛനും മകനും തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ വിമൽകുമാർ
5 കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോള്‍ അച്ഛനും മകനും തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ വിമൽകുമാർ ശ്യാമള
6 കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്‍ വിശേഷം അച്ഛനും മകനും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വിമൽകുമാർ
7 ഞാനൊരു മുല്ലനട്ടു മൂവന്തിക്കാവില്‍ അച്ഛനും മകനും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വിമൽകുമാർ കെ റാണി
8 താരേ വാ തങ്കത്താരേ വാ അച്ഛനും മകനും തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ
9 പൂഞ്ചേല ചുറ്റിയില്ലാ ഞാൻ അച്ഛനും മകനും പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ സ്റ്റെല്ല വർഗീസ്‌
10 പൂമല വിട്ടോടിയിറങ്ങിയ അച്ഛനും മകനും പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ എ എം രാജ, ജിക്കി , കോറസ്
11 വെള്ളാമ്പൽ പൊയ്കയിൽ അച്ഛനും മകനും തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ വിമൽകുമാർ എ എം രാജ
12 അന്ധരെയന്ധൻ നയിക്കും ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
13 ആടിയും കളിയാടിയും ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ
14 ആരോടുമൊരു പാപം ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
15 ആർക്കു വേണം ലൂക്കാലി ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ടി എസ് കുമരേശ്
16 ഒന്നാണു നാമെല്ലാം ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
17 കേരളമാ ഞങ്ങളുടേ ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, പി ഗംഗാധരൻ നായർ
18 ഞാനറിയാതെൻ മാനസമതിലൊരു ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
19 നമസ്തേ കൈരളീ ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
20 നമസ്തേ കൈരളീ നടനഗാന ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
21 പിച്ച തെണ്ടിപ്പോണവരാണേ ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ, ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
22 വെള്ളിനിലാവത്തു തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
23 സംഗീതമീ ജീവിതം ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
24 സന്തോഷം വേണോ ജയില്‍പ്പുള്ളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
25 ആനന്ദക്കണിയേ തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
26 കഭി ഖാമോഷ് രഹ്ത്തെ ഹേ തസ്കരവീരൻ രാജേന്ദ്ര കൃഷൻ സി രാമചന്ദ്ര ലതാ മങ്കേഷ്ക്കർ
27 കള്ളനൊരുത്തൻ വന്നല്ലോ തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു പി ലീല, ശാന്താ പി നായർ
28 ചപലം ചപലം തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു പി ലീല, ശാന്താ പി നായർ
29 പോകല്ലേ പോകല്ലേ തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു ജമുനാ റാണി
30 മലര്‍തോറും മന്ദഹാസം തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
31 മായാമോഹം മാറാതെ നീ തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
32 വന്നല്ലോ വസന്തകാലം തസ്കരവീരൻ അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
33 പച്ച മരതകപ്പന്തല്‍ തീര്‍ത്തു ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
34 അമ്മാവന്‍ മകളെന്നു ചൊന്നവന്‍ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
35 എങ്ങിനെയെന്നോ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
36 എന്നുമെന്നും എന്മന ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
37 കട്ടിലുണ്ട് മെത്തയുണ്ട് ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
38 കണ്ണിമ കണ്ണെക്കാക്കും ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
39 കമനീയശീലേ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
40 കരളുകള്‍ കൈമാറും ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
41 കാമക്രോധലീലകള്‍ മൂലം ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
42 കാര്‍മുകില്‍ വര്‍ണ്ണാ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
43 കാവിമുക്കിയ മുണ്ടു ചുറ്റിയ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
44 ഗാന്ധാരരാജരാജന്‍ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
45 ചന്ദ്രമുഖി ഞാന്‍ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
46 ചന്ദ്രമുഖിയെ കണ്ടതു ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
47 ജയജയ സുരനായകാ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
48 നിലാ നീളവേ വാ വാ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
49 പഞ്ചസുമശരസമസുമുഖന്‍ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
50 പാടാനുമറിവില്ല പറയാനുമറിവില്ലാ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
51 പൊട്ടിത്തകര്‍ന്നു മല്‍പ്രേമവീണ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
52 പ്രേമമനോഹര നീരജനേത്രഹരേ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
53 മുപ്പരരില്‍ മുക്കണ്ണനിട്ടു ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
54 ലോകസങ്കുലമേ മനമേ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
55 ശ്രീപത്മനാഭാ ശ്രീമാതിൻകാന്താ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
56 സുകുമാരനേ ഭവാന്‍ ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
57 സുരറാണി നീ സുകൃത രമണി ദേവസുന്ദരി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി ആർ പാപ്പ
58 മംഗലം വിളയുന്ന മലനാടേ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
59 ആരു നീ അഗതിയോ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
60 കല്യാണരാവേ (ബിറ്റ്) പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ
61 കാലിതൻ തൊഴുത്തിൽ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
62 ഞാൻ നട്ട തൂമുല്ല പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ
63 തന്തോയത്തേനുണ്ടു കണ്ണിറുക്കും പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, പി ഗംഗാധരൻ നായർ
64 നാടു ചുറ്റി ഓടി വരും കളിവണ്ടി പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ മെഹ്ബൂബ്
65 നായകാ പോരൂ പൂജാ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി
66 പാടടി പാടടി പഞ്ഞം തീരാന്‍ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി
67 പൂമണിക്കോവിലിൽ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ
68 മധുമാസമായല്ലോ മലര്‍വാടിയില്‍ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
69 വെള്ളാമ്പല്‍ പൂത്തു പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
70 സ്നേഹമേ കറയറ്റ നിന്‍ കൈ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
71 ആരു ചൊല്ലീടും മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മച്ചാട്ട് വാസന്തി, മീന സുലോചന
72 ഇത്ര നാളിത്രനാളീ വസന്തം മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
73 എന്തിനു കവിളിൽ ബാഷ്പധാര മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
74 ഒരു വട്ടി പൂ തരണം മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ
75 കൊല്ലത്തു നിന്നൊരു പെണ്ണ് മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
76 തത്തമ്മേ തത്തമ്മേ മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മച്ചാട്ട് വാസന്തി, മീന സുലോചന
77 തപസ്സു ചെയ്തു തപസ്സു ചെയ്തു മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്
78 നീയെന്തറിയുന്നു നീലത്താരമേ മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
79 പണ്ടു പെരുന്തച്ചനുണ്ടാക്കി മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ
80 വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതേണം മിന്നാമിനുങ്ങ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ശാന്താ പി നായർ
81 ഇരുൾ മൂടുകയോ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി എസ് ജാനകി
82 ഈ ലോകമേ എന്റെ വീടാണ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ, ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
83 കണ്ണും എന്‍ കണ്ണുമായ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി പി ലീല, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
84 നാണമെന്തു കണ്മണീ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി ജാനമ്മ ഡേവിഡ്, കോറസ്
85 പച്ചവര്‍ണ്ണപ്പൈങ്കിളിയേ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി പി ലീല
86 പെണ്ണിന്റെ പിന്നില്‍ നടന്ന മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ, ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
87 മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി പി ലീല
88 വന്നാലും മോഹനനേ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല പി എൻ ദേവ് എസ് എൻ ചാമി എ തങ്കം