വിമൽകുമാർ

Vimalkumar
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 26
സംവിധാനം: 3

ഫോര്‍ട്ട്‌കൊച്ചിയില്‍ 1906 ഏപ്രില്‍മാസത്തിലാണ്‌ ഏ.ഏസ് ‌തോമസ്‌ എന്ന വിമല്‍കുമാര്‍ ജനിച്ചത്‌. ഇന്‍റര്‍മീഡിയറ്റ്‌വരെ പഠിച്ചതിനു ശേഷം ബോംബേയിലെത്തി. 26 കൊല്ലത്തെ ബോംബേവാസത്തിനിടയിലാണ്‌ സംഗീതവും ചിത്രസംവിധാനവും പഠിച്ചത്‌. 'കലിയുഗ' എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും അതിനു സംഗീതം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.പില്‍ക്കാലത്ത്‌ നാട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 'തിരമാല' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതം ചെയ്തു. കൂടാതെ അതിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പി.ആര്‍.എസ്‌.പിള്ളയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. പി.ഭാസ്കരന്‍എഴുതിയ അതിലെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീടും ഒന്നു രണ്ടു ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു സംഗീതം നല്‍കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.