ആർ കെ ശേഖർ സംഗീതം പകർന്ന ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന ആലാപനം രാഗം വര്‍ഷം
അങ്ങനെയങ്ങനെയെൻ കരൾ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, പി സുശീല 1964
യാത്രക്കാരാ പോകുക പോകുക അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ പി ബി ശ്രീനിവാസ് 1964
പൂമകളാണേ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ അയിഷ മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ പി സുശീല, കോറസ്, എ എം രാജ 1964
മനോരാജ്യത്തിൻ മാളിക കെട്ടിയ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, പി സുശീല 1964
മുത്താണേ മുത്താണേ (ശോകം) അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ പി സുശീല 1964
ഇന്ദിരക്കന്നി അളു താരോ അയിഷ മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ ജിക്കി 1964
രാജകുമാരി ഓ രാജകുമാരി അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, പി സുശീല 1964
അക്കാണും മലയുടെ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, പി സുശീല 1964
ശോകാന്ത ജീവിതനാടക വേദിയിൽ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1964
മുത്താണേ എന്റെ മുത്താണേ അയിഷ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, പി സുശീല 1964
ജയജയ ഭഗവതി മാതംഗി പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ് 1964
പഞ്ചവടിയിൽ പണ്ട് പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ എസ് ജാനകി 1964
തെക്ക് തെക്ക് തെക്കനാം കുന്നിലെ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല 1964
അഞ്ജനക്കുന്നിൽ തിരി പെറുക്കാൻ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി സുശീല 1964
ചിറകറ്റു വീണൊരു പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ, എസ് ജാനകി 1964
മുത്തേ വാവാവോ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി സുശീല 1964
സായിപ്പേ സായിപ്പേ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ മെഹ്ബൂബ്, പി ലീല 1964
ബാലേ കേള്‍നീ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ ആലപ്പി സുതൻ 1964
പാതിരാപ്പൂവുകൾ വാർമുടിക്കെട്ടിൽ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി ലീല 1964
കണ്ണു രണ്ടും താമരപ്പൂ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി സുശീല 1964
ജാതിജാതാനുകമ്പാ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ പി ലീല 1964
വില്ലാളികളെ വളർത്തിയ നാട് പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ എസ് ജോർജ്, പി ലീല, കോറസ് 1964
ചൊട്ടമുതൽ ചുടല വരെ പഴശ്ശിരാജ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് ഹരികാംബോജി 1964
പാതി വിടർന്നൊരു പാരിജാതം അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1971
സന്ധ്യാരാഗം മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1971
അച്ചൻ കോവിലാറ്റിലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി 1971
കത്താത്ത കാർത്തിക വിളക്കു പോലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി സുശീല 1971
തീർത്ഥയാത്ര തുടങ്ങി അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1971
പുളകമുന്തിരിപ്പൂവനമോ നീ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1971
മാൻ മിഴികളിടഞ്ഞൂ തേൻ ചൊടികളുണർന്നൂ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ 1971
നീലക്കരിമ്പിന്റെ നാട്ടിൽ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി 1971
ഉഷസ്സോ സന്ധ്യയോ സുന്ദരി സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1971
നിശാഗീതമായ് ഒഴുകി ഒഴുകി വരൂ‍ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1971
നീലസാഗര തീരം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി 1971
കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനൊരു യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എൽ ആർ ഈശ്വരി 1971
പടർന്നു പടർന്നു കയറീ പ്രേമം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി 1971
ഓമനത്താമര പൂത്തതാണോ യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബാലമുരളീകൃഷ്ണ 1971
അമൃതകുംഭങ്ങള്‍ കൈകളിലേന്തി ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1971
പഞ്ചവൻ കാട്ടിലെ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ലീല 1971
ഒഴുകി വരൂ ഒഴുകി വരൂ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1971
സ്നേഹ നന്ദിനീ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ലീല, രാധ പി വിശ്വനാഥ് 1971
പതിനഞ്ചിതളുള്ള പൗർണ്ണമി പൂവിന്റെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1972
തുടക്കവും ഒടുക്കവും സത്യങ്ങൾ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1972
ആരോരുമില്ലാത്ത തെണ്ടി ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1972
ഇന്നലെ രാവിലൊരു കൈരവമലരിനെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ എസ് ജാനകി 1972
കണിക്കൊന്ന പോൽ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ് 1972
വർണ്ണശാലയിൽ വരൂ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1972
പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ 1972
ഉടുക്കു കൊട്ടി പാടും കാറ്റേ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി 1972
സ്വാഗതം സ്വാഗതം കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1972
പൊന്നമ്പിളിയുടെ പൂമുഖവാതിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല 1972
മണിവർണ്ണനില്ലാത്ത വൃന്ദാവനം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല യമുനകല്യാണി 1972
ഗന്ധർവഗായകാ സ്വീകരിക്കൂ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ലീല 1972
നീയെന്റെ വെളിച്ചം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി സുശീല 1972
സംഗീതമേ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എസ് ജാനകി, അമ്പിളി 1972
ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1972
കല്പനകൾ തൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സുധാ വർമ്മ, സദാനന്ദൻ 1972
സ്വപ്നത്തിൽ വന്നവൾ ഞാൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി മാധുരി 1972
പ്രാസാദചന്ദ്രിക ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ 1972
സങ്കല്പവൃന്ദാവനത്തിൽ പൂക്കും ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1972
താമരപ്പൂ നാണിച്ചു ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ 1972
ആകാശത്തൊട്ടിലിൽ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1972
ഓമർഖയാമിന്റെ നാട്ടുകാരി തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1972
നിൻ നടയിലന്നനട കണ്ടൂ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1972
ഓ അമ്മിണി ചിതറിയ പൂക്കൾ സി എ വേലപ്പൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1973
കപിലവസ്തുവിലെ കാപാലിക എൻ എൻ പിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1973
എ സ്മാഷ് ആൻഡ് എ ക്രാഷ് കാപാലിക എൻ എൻ പിള്ള കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല 1973
ശരപഞ്ജരം പുഷ്പശരപഞ്ജരം കാപാലിക വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1973
സ്വർണ്ണം ചിരിക്കുന്നു തിരുവാഭരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1973
അമ്പലമേട്ടിലെ തിരുവാഭരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി 1973
തലയ്ക്കു മുകളിൽ വെൺകൊറ്റക്കുട തിരുവാഭരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ 1973
ഏറ്റുപാടാന്‍ മാത്രമായൊരു തിരുവാഭരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കോറസ് 1973
താഴ്വര ചാർത്തിയ തിരുവാഭരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1973
പച്ചനെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ പി ജയചന്ദ്രൻ, കസ്തൂരി ശങ്കർ 1974
ചെണ്ടുമല്ലീ ചന്ദ്രമദം നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ പി സുശീല 1974
പാഹി ജഗദംബികേ നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, രാജലക്ഷ്മി 1974
സുമുഖീ സുന്ദരീ നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1974
ചഞ്ചലമിഴി ചഞ്ചലമിഴി നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1974
വൃന്ദാവനം ഇതു വൃന്ദാവനം നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1974
താരകേശ്വരി നീ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത സിന്ധുഭൈരവി 1974
പഞ്ചപാണ്ഡവസോദരർ നമ്മൾ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സോമൻ കേദാരഗൗള, ഗംഭീരനാട്ട, മധ്യമാവതി, ശാമ 1974
പഞ്ചമിസന്ധ്യയിൽ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പൊൻ‌കുന്നം രവി 1974
പൂവോടം തുള്ളി വന്നേൻ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ് വകുളാഭരണം 1974
ആകാശത്തിനു ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് 1974
പ്രേമത്തിൻ വീണയിൽ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി 1974
പല്ലവി മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നൂ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പി സുശീല 1974
കാവേരീ..കാവേരീ... കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എസ് ജാനകി മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 1975
ഇപ്പോഴോ സുഖമപ്പോഴോ കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1975
ഓംകാളി മഹാകാളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ് 1975
രാഗങ്ങള്‍ ഭാവങ്ങള്‍ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല 1975
മാനം പളുങ്കു പെയ്തു പെൺ‌പട വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ് 1975
തേൻ‌ചോലക്കിളി പൂഞ്ചോലക്കിളി പെൺ‌പട വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ് 1975
നോക്കൂ തെരിയുമോടാ പെൺ‌പട ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, മനോഹരൻ 1975
വെള്ളിത്തേൻ കിണ്ണംപോൽ പെൺ‌പട ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ പി ജയചന്ദ്രൻ 1975
സ്വപ്നാടനം എനിക്ക് ജീവിതം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് 1975
കയറൂരിയ കാളകളേ പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ് 1975
കടാക്ഷമുനയാൽ കാമുകഹൃദയം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത 1975
ഞാന്‍ നിറഞ്ഞ മധുപാത്രം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വാണി ജയറാം 1975
മാറിടമീറന്‍ തുകിൽ പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ പി സുശീല 1975
ഒന്നു പെറ്റു കുഞ്ഞു ചത്ത താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കസ്തൂരി ശങ്കർ 1975

Pages