പട്ടാഭിഷേകം

Released
Pattabhishekam
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 February, 1974

pattabhishekam movie poster