1955 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കാണും കണ്ണിനു പുണ്യം C I D തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
2 കാനനം വീണ്ടും തളിര്‍ത്തു C I D തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
3 അമ്മയുമച്ഛനും പോയേപ്പിന്നെ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
4 ആടുക ലവ് ഗേം നേടുക ലവ് ഗേം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
5 ആനന്ദനന്ദകുമാരാ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
6 കൊച്ചുകുട്ടത്തീ കൊച്ചനിയത്തീ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ശാന്താ പി നായർ
7 ദുഃസ്സഹവാക്കുകള്‍ അനിയത്തി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി
8 പാടെടി പാടെടി പെണ്ണേ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി
9 പാഹിസകലജനനി അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
10 പൂമരക്കൊമ്പത്തു അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
11 ബഹുബഹു സുഖമാം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കൊച്ചിൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ
12 സത്യമോ നീ കേള്‍പ്പതെല്ലാം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
13 അമ്പിളി മുത്തച്ഛൻ കാലം മാറുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ ലളിത തമ്പി, കോറസ്
14 ആ മലർപ്പൊയ്കയിൽ കാലം മാറുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കെ പി എ സി സുലോചന
15 ഏലയിലേ പുഞ്ചവയലേലയിലെ കാലം മാറുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, സംഘവും
16 പൈങ്കിളിയേ വാ വാ കാലം മാറുന്നു തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കവിയൂർ രേവമ്മ
17 പോവണോ പോവണോ കാലം മാറുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
18 മാനത്തൂന്നൊരു കാലം മാറുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്
19 അഭിമാനം വെടിയാതെ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ പി ആർ വർമ്മ, എ എം രാജ
20 എന്നിനി ഞാൻ നേടും കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
21 കുങ്കുമച്ചാറുമണിഞ്ഞു കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
22 ചോരയില്ലല്ലോ കണ്ണിൽ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
23 നാളത്തെ ലോകത്തിൽ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ പി ആർ വർമ്മ, സ്റ്റെല്ല വർഗീസ്‌
24 പണത്തിൻ നീതിയിൽ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
25 പലനാളിൽ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ പി ആർ വർമ്മ
26 പാവനമാമിടമാമീ കിടപ്പാടം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
27 അയ്യോ മര്യാദരാമാ നാട്യതാര അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
28 പാടു പാടു ഭാസുരമായ് നാട്യതാര അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
29 ഓമനത്തിങ്കള്‍ക്കിടാവോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി എ രാമചന്ദ്രൻ, എ വിജയൻ ശാന്താ പി നായർ
30 തെക്കന്‍ കാറ്റേ (F) ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് കെ സി പൂങ്കുന്നം എ വിജയൻ, എ രാമചന്ദ്രൻ ടി എ ലക്ഷ്മി
31 ദേവീ സർവ്വേശ്വരി ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് പി ഗംഗാധരൻ നായർ എ വിജയൻ, എ രാമചന്ദ്രൻ ശ്യാമള
32 നരനായിങ്ങനെ ജനിച്ചു ഭൂമിയില്‍ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ട്രഡീഷണൽ എ രാമചന്ദ്രൻ, എ വിജയൻ പി ഗംഗാധരൻ നായർ
33 മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ട്രഡീഷണൽ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
34 ഓളങ്ങളിലോടട്ടെ ഓടം കളിയാടട്ടെ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
35 കളിയല്ലേയീക്കല്യാണ ഭാവനാ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
36 കാലമെല്ലാം ഉല്ലാസം സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി, വി എൻ സുന്ദരം
37 കൈമുതല്‍ വെടിയാതെ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
38 നില്ലു നില്ലു ചൊല്ലുചൊല്ലു സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
39 മലനാട്ടിന്‍ മക്കള്‍തന്‍ നേട്ടം സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
40 വരുവിന്‍ വരുവിന്‍ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എം സരോജിനി
41 ആ രോഹിതാശ്വൻ പിറന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ്
42 ആത്മവിദ്യാലയമേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
43 ആരു വാങ്ങും ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
44 ആരുണ്ടു ചൊല്ലാൻ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
45 ആരെല്ലാം പോരുന്നു ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ്
46 കരുണാസാഗരാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
47 കഴല്‍നൊന്തു കണ്മണി ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
48 കാട്ടുമുല്ലേ നാണം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, ലളിത തമ്പി
49 താനത്തന്നാനത്ത ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
50 താനായി സര്‍വ്വം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
51 ദേവാധി രാജാ വെല്‍ക ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കവിയൂർ രേവമ്മ, ലളിത തമ്പി
52 പൊന്നിന്‍ പൂമേട ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി
53 മഹല്‍ത്യാഗമേ മഹിതമേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
54 വാ വാ മകനേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
55 ശ്രീദേവി പാരില്‍ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ്
56 സത്യമേ വിജയതാരം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി