കെ സി പൂങ്കുന്നം

KC Poonkunnam
K-C-Poonkunnam-m3db.JPG
K C Poonkunnam
കെ സി ഫ്രാന്‍സിസ്
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1

പുങ്കുന്നം പ്രൈമറി സ്കൂളിലും തൃശൂര്‍ മോഡല്‍ സ്കൂളിലും വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി. ദീര്‍ഘകാലം അധ്യാപകന്‍ ആയിരുന്നു, തൃശൂര്‍ മോഡല്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നു റിട്ടയര്‍ ചെയ്തു.

അവലംബം: ഫ്രാന്‍സിസ് മാഷ് ആന്‍ഡ് ഹിസ് ലൈഫ്