മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം

 

മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലേ..

ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം..
ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കും ഒട്ടില്ല താനും..

കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ലാ..
എള്ളോളമില്ലാ പൊളി വചനം..
കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും..
കള്ളത്തരങ്ങ്‌ള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ലാ..

നല്ലവരല്ലാതെ ഇല്ല പാരില്‍..
നല്ല മഴ പെയ്യും വേണ്ടുവോളം..

ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല..
ബാലമരണങ്ങളെങ്ങുമില്ല

 

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maveli naduvaneedum kalam

Additional Info