വൺ

Released
One
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 March, 2021
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം

ബോബി സഞ്ജയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അഭിനയിക്കുന്നു, സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

One Malayalam Movie Official Trailer | Mammootty | Santhosh Viswanath | Bobby & Sanjay

One Malayalam Movie Official Teaser | Mammootty | Santhosh Viswanath | Bobby & Sanjay

One Malayalam Movie Official Teaser 2 | Mammootty | Santhosh Viswanath | Bobby & Sanjay

One Malayalam Movie Official Teaser 3 | Mammootty | Santhosh Viswanath | Bobby & Sanjay