സുൻസ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ, ചെന്നൈ

Sunsa Digital Workstation

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മംഗ്ളീഷ് സലാം ബാപ്പു പാലപ്പെട്ടി 2014