പ്രതി പൂവൻ കോഴി

Released
Prathi poovan kozhi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
102മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 December, 2019

ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിച്ച് റോഷൻ ആൻഡ്രുസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "പ്രതി പൂവൻ കോഴി"

Prathi Poovankozhi | Official Trailer | Manju Warrier | Rosshan Andrrews | Gokulam Gopalan