ഗോകുലം ഗോപാലൻ

Gokulam Gopalan

ചലച്ചിത്രനിര്‍മ്മാതാവ് ഗോകുലം ഗോപാലന്‍