മിസ്റ്റർ & മിസ്സിസ് റൗഡി

Released
Mr & Mrs Rowdy
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 2019

Mr&Ms Rowdy | Kalidasan Jayaram | Jeethu Joseph | Official Trailer | JioStudios