പകലും പാതിരാവും

Released
Pakalum paathiravum
കഥാസന്ദർഭം: 

വയനാട്ടിലെ ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കഴിയുന്ന കർഷക കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു യുവാവ് എത്തുന്നു. വാഹനം കേടായതിനാൽ ഒരു രാത്രി ആ വീട്ടിൽ തങ്ങുകയാണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ആ രാത്രി പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതത്വങ്ങളുടേതായിരുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 March, 2023
OTT: