തൽസമയം ഒരു പെൺകുട്ടി

Released
Thalsamayam Oru Penkutti
കഥാസന്ദർഭം: 

റിയാലിറ്റിഷോയിലെ പെൺകുട്ടിയായി സ്വന്തം ജീവിതം അഭിനയിച്ച് കാട്ടുന്ന മഞ്ജുള (നിത്യാമേനോൻ) എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യജീവിതവും പ്രണയവും മറ്റ് ജീവിതപ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിത്തന്നെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 March, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം നഗരം

7E5ObokklfU