ഓപ്പറേഷൻ ജാവ

Operation JAVA
Tagline: 
Stories of Unsung Heroes
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

നവാഗതനായ തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത് വി സിനിമാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലു വർഗ്ഗീസും ലുക്മാനു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.