1956 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അറിയാമോ ചോറാണ് അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
2 ആരോമല്‍ക്കുഞ്ഞേ ആരീരാരോ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശാരദ
3 ആലോലത്തിരയാടി അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോറസ്
4 ഇത് ജീവിതം താൻ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലളിത തമ്പി
5 എന്‍ മാനസമേ നിലാവേ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശ്യാമള
6 ഒരു കാറ്റും കാറ്റല്ല അവരുണരുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, ജിക്കി
7 ഒരു മുല്ലപ്പന്തലില്‍ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ടി വി രത്നം
8 കിഴക്കു നിന്നൊരു അവരുണരുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി
9 പാലൊളി പൂനിലാ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ പി ആർ വർമ്മ, ലളിത തമ്പി
10 പുതുജീവിതം താന്‍ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി
11 മണി നെല്ലിൻ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കോറസ്
12 മാവേലിനാട്ടിലെ അവരുണരുന്നു പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ പി ആർ വർമ്മ
13 മുന്നേറ്റം പ്രണയം അവരുണരുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
14 ആനന്ദവല്ലീ നീ തന്നെയല്ലീ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ലീല
15 ഉള്ളതു ചൊല്ലു പെണ്ണേ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി, ടി എസ് കുമരേശ്
16 പുതുവർഷം വന്നല്ലോ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ലീല
17 മണിയറയെല്ലാമലങ്കരിച്ചൂ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
18 മഴമുകിലേ മഴമുകിലേ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
19 മാഞ്ഞുപോവാന്‍ മാത്രമായെന്‍ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
20 മാരിവില്ലേ മറഞ്ഞു ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
21 വാടാതെ നില്‍ക്കണേ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
22 ഹരേ മുരാരേ ആത്മാർപ്പണം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി , എ എം രാജ
23 അങ്ങാടീ തോറ്റു മടങ്ങിയ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ, ശാന്ത പി നായർ
24 അലര്‍ശരപരിതാപം കൂടപ്പിറപ്പ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എം എൽ വസന്തകുമാരി
25 ആയിരം കൈകള് കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ, ശാന്ത പി നായർ, കോറസ്
26 എന്തിനു പൊൻ കനികൾ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
27 ചിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ കാതിൽ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
28 തുമ്പീ തുമ്പീ വാ വാ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
29 പാത്തുമ്മാബീവീടെ ഭാഗ്യം കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ, കോറസ്
30 പൂമുല്ല പൂത്തല്ലോ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
31 ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ചാമി കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ രാഘവൻ, കോറസ്
32 മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എം എൽ വസന്തകുമാരി
33 മാനസറാണീ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ
34 മായല്ലേ മാരിവില്ലേ കൂടപ്പിറപ്പ് വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എ എം രാജ, ശാന്ത പി നായർ, എം എൽ വസന്തകുമാരി
35 ആടുപാമ്പേ ചുഴന്നാടു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
36 ആരും ശരണമില്ലേ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ഗുരുവായൂർ പൊന്നമ്മ
37 എത്ര എത്രനാളായ്‌ കാത്തു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി
38 എന്തെന്ത്‌ ചൊന്നു നീ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി
39 കണ്ടതുണ്ടോ സഖി കണ്ടതുണ്ടോ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
40 കണ്ണിനോട് കണ്ണു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
41 കൂടുവിട്ട പൈങ്കിളിക്ക് മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കോറസ്
42 ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചരിഞാടുണ്ണി മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എ പി കോമള
43 ജയ് ജയ് ജയ് ജഗദലം മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ടി എസ് കുമരേശ്, കോറസ്
44 ജീവേശ്വരാ നീ പിരിഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
45 തായേ കൈവെടിയാതെ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
46 തെന്നലേ നീ പറയുമോ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
47 പൂവണിപ്പൊയ്കയില്‍ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
48 മണിമാലയാലിനി ലീലയാം മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ്
49 മഹാരണ്യവാസേ മന്ദഹാസേ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
50 വിണ്ണില്‍ മേഘം പോലെ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
51 കല്ലേ കനിവില്ലേ രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
52 ചൂട്ടു വീശി പാതിരാവില്‍ രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
53 തെക്കുന്നു നമ്മളൊരു രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ഗായത്രി
54 നാഴിയുരി പാലു കൊണ്ട് രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ, ഗായത്രി
55 പണ്ടു പണ്ടു പണ്ടു നിന്നെ കണ്ട നാളയ്യാ രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
56 പൂമുറ്റത്തൊരു മുല്ല വിരിഞ്ഞു രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
57 പൂരണമധു മാറിലേന്തിയ രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കോറസ്
58 പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിനകത്തൊരു രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
59 ഭാരം തിങ്ങിയ ജീവിതം രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കൊച്ചിൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ, കെ രാഘവൻ, കോറസ്
60 മണവാളൻ ബന്നല്ലോ രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ഗായത്രി, ശാന്ത പി നായർ, കോറസ്