തായേ കൈവെടിയാതെ

തായേ ..കൈവെടിയാതെ
ഓ ..ഓ ..ഉം
തെന്നലേ നീ പറയുമോ
എൻ ജീവനെങ്ങ് പോയതെന്ന്

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൽക്കറിയാമങ്കൈൽ
ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
thaye kaivediyathe

Additional Info

Year: 
1956