ഭാഗ്യദേവത

Released
Bhagyadevatha (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്ത്രീധനം കൊണ്ട് സമ്പന്നനാകാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ബെന്നി സ്ത്രീധനം മുഴുവൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വിടുന്നു. എന്നാൽ അവൾ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി പണക്കാരിയാവുന്നതോടെ ബെന്നി നിരാശനാകുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 1 April, 2009