മാമാങ്കം (2019)

Mamankam (2019)
Tagline: 
History of the Brave
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 December, 2019

വള്ളുവനാട്ടിലെ ചാവേറുകളുടെ ചോരപുരണ്ട ഇതിഹാസത്തെ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയാണു മാമാങ്കം എന്ന ചിത്രം. 

Mamangam Official Trailer - Mammootty | M Padmakumar | Venu Kunnappilly | Kavya Film Company

Mamangam Official Teaser - Mammootty | M Padmakumar | Venu Kunnappilly | Kavya Film Company |

Mamangam Official Graphical Teaser | Mammootty | M Padmakumar | Kavya Film Company

Mamangam Making Video - Mammootty | M Padmakumar | Venu Kunnappilly | Kavya Film Company |