മ്യൂസിക്ക് ലോഞ്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ

Muzik Lounge School of Technology Chennai

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഫോറൻസിക് അഖിൽ പോൾ, അനസ് ഖാൻ 2020
പട്ടം പോലെ അഴകപ്പൻ 2013