എം മോഹനൻ

M Mohanan
എം മോഹനൻ
സംവിധാനം: 6
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3

മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചു. സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമയിൽ സഹ സംവിധായകനായിട്ടാണ് മോഹനന്റെ തുടക്കം. പതിനാലു സിനിമകളിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. 2007-ൽ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എം മോഹനൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാകുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയ സിനിമ മറ്റു ഭാഷകളിലേയ്ക്കു കൂടി റീമെയ്ക്ക് ചെയ്തു. 2011-ൽ മാണിക്യക്കല്ല് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. മാണിക്യക്കല്ലിന്റെ കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. 2011- ലെ  മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം എം മോഹനന് മാണിക്യക്കല്ലിലൂടെ ലഭിച്ചു. 916, മൈഗോഡ്, അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ എന്നീ സിനിമകൾ കൂടി അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എം മോഹനന്റെ ഭാര്യ ഷീന. മകൾ ഭവ്യതാര.