916 (നയൻ വൺ സിക്സ്)

916 (nine one six)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭാര്യയുമായി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മകളെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും മകളോട് സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോ.ഹരികൃഷ്ണൻ (അനൂപ് മേനോൻ) എന്ന സർക്കാർ ഡോക്ടറുടെ ആദർശപൂർണ്ണമായ ജീവിതവും, വൈകിയ വേളയിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്ന മകൾ മീര(മാളവിക മേനോൻ)യെന്ന കൌമാരക്കാരിയുടെ ജീവിതവും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
123മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 November, 2012

khf4dyDovjo