കഥ പറയുമ്പോൾ

Released
Kadha Parayumbol (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 December, 2007
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള കുടയത്തൂർ, മേലുകാവ്, മറ്റം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ.