വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാം ബാലനെ

വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാം ബാലനെ
സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞീലാ
തല വടിക്കുന്നോർക്കു തലവനാം ബാലൻ
വെറുമൊരു ബാലനല്ലിവനൊരു കാലൻ

ബാലൻ ഒരു കാലൻ
മുടിമുറിശീലൻ അതി ലോലൻ
മുടിവടിവേലഞനത്തോഴൻ
നമ്മുടെ ബാലൻ ബാലൻ ബാലൻ

പുളകം പതയ്ക്കുന്ന ക്രീമുമായെത്തി
വദനം മിനുക്കുന്ന മീശ പ്രകാശാ
ആമാശയത്തിന്റെ ആശ നിറവേറ്റാൻ
രോമാശയങ്ങൾ അറുക്കുന്ന വീരാ....
താര രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാലൻ
ഈരാറ്റുപേട്ടേന്ന് വേരറ്റ ബാലൻ
ഒന്നുമേ അറിയാത്ത പാവത്തിനെ പോലെ
എല്ലാമൊളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന കള്ളൻ ( ബാലൻ ഒരു കാലൻ....)

കവിളിൽ തലോടുന്ന ബ്ലേഡിനെ പോലെ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീലിൻ മനസ്സാണു ബാലൻ
കത്തിയും താടിയും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ
നിണം പൊടിക്കുന്നൊരു ക്ഷൌരപ്രവീണൻ ( ബാലൻ ഒരു കാലൻ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Vyathyasthanamoru

Additional Info