Manikandan

Manikandan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post datesort ascending
പാട്ടിന്റെ അനുബന്ധ വർത്തമാനം തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം വെള്ളി, 29/06/2018 - 12:42
Lyric കാക്കോത്തിയമ്മയ്ക്ക് തിരുഗുരുതി Mon, 06/11/2017 - 00:31
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ Mon, 21/11/2016 - 01:57
Lyric ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനേ ഓശാന Sun, 20/03/2016 - 00:29
Film/Album അമൃതഗീതങ്ങൾ വെള്ളി, 25/12/2015 - 03:01
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 02:55
Lyric ശരറാന്തൽവെളിച്ചത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ Sun, 15/11/2015 - 02:21
Lyric ഇത്രനാൾ ഞാൻ മറന്ന സത്യ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:59
Lyric അനാദികാലം മുൻപേ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:33
Lyric തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:06
Artists ഫാദർ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:03
Lyric സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ Sat, 30/11/2013 - 02:03
Lyric പ്രഭാതരശ്മികളെ പ്രഭാതരശ്മികളെ ബുധൻ, 29/08/2012 - 01:50
Lyric പമ്പാനദിയുടെ പനിനീർനദിയുടെ ബുധൻ, 29/08/2012 - 01:45
Lyric ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ (യുഗ്മഗാനം) വ്യാഴം, 05/04/2012 - 03:11
Lyric ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:45
Artists ദേവദർശൻ ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:39
Lyric യേശുവെ വരദാനവാരിധെ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:02
Lyric സ്നേഹമെഴുന്നള്ളി ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:00
Lyric നവ്യമാമൊരു കല്പന ഞാൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:57
Lyric മാനസത്തിൻ മണിവാതിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:53
Artists സീമ ബഹൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:47
Film/Album തളിർമാല്യം ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:46
Lyric ഒരിടത്തൊരുനാളൊരുമഹാ‍നായ വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:56
Lyric പാത്തുപതുങ്ങിപ്പമ്മിനടക്കും വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:41
Nurungukal ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ചില ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബുധൻ, 27/04/2011 - 00:29
Lyric പുത്തൻ പാന Sun, 20/03/2011 - 03:44
Artists അർണ്ണോസ് പാതിരി Sun, 20/03/2011 - 03:39
Artists ബ്രദർ മാത്യു ആ‍ശാരിപ്പറമ്പിൽ ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:43
Lyric മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:21
Lyric ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:18
Lyric യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:15
Lyric ഡാലിയാ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻപരാഗമെൻ Sat, 12/03/2011 - 01:30
Lyric പിറന്നാളില്ലാത്ത മാലാഖമാരെ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:59
Lyric താഴികക്കുടവുമായ് തിരകളിൽ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:56
Lyric രതിസുഖസാരേ ഗതമഭിസാരേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:52
Lyric സാഗരമേ സാഗരസംഗമതീരമേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:50
Lyric ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ Mon, 28/02/2011 - 04:29
Lyric ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന Mon, 28/02/2011 - 03:51
Artists എ വി വാസുദേവൻ പോറ്റി Sun, 27/02/2011 - 01:43
Lyric പങ്കജവൈരിയെ ചിന്തിച്ചു Sat, 26/02/2011 - 04:07
Lyric നിന്ദതി ചന്ദനം (സാ വിരഹേ തവ) Sat, 26/02/2011 - 04:04
Lyric ജ്വാലാമുഖമായ് പടന്നുയർന്ന Sat, 26/02/2011 - 04:01
Lyric മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ Sat, 26/02/2011 - 02:28
Lyric പുത്തൻ‌പുതുക്കാലം മുത്തമിട്ടനേരം Mon, 21/02/2011 - 01:30
Lyric പിറന്നൊരീമണ്ണും മാറുകില്ല്ല Mon, 21/02/2011 - 01:00
Lyric നിർമ്മലമിഴികൾ ഗുരുവായൂരിലെ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:18
Lyric വേദങ്ങൾമീളാൻ മത്സ്യം നീ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:02
Lyric കായാമ്പൂക്കളോടിടയും തിരുമെയ് ബുധൻ, 26/01/2011 - 02:18
Lyric ഗുരുവായൂരൊരു മധുര ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:52

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
വടക്കുംനാഥാ സർവ്വം നടത്തും നാഥാ വെള്ളി, 12/03/2021 - 01:07 സ്രാഷ്ടാംഗം എന്നത് തിരുത്തി സാഷ്ടാംഗം എന്നാക്കി
ഓ മൃദുലേ ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ വെള്ളി, 26/02/2021 - 00:13 അവസാന വരി "എൻ പ്രിയേ ഒരു ജീവനായ് എന്നിൽ വിരിയും" എന്നത് "എൻ പ്രിയേ പുതുജീവനായ് എന്നിൽ വിരിയൂ" എന്ന് തിരുത്തി
തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം വെള്ളി, 29/06/2018 - 12:42
സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 03:03
ശരറാന്തൽവെളിച്ചത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ Sun, 15/11/2015 - 02:21
ഇത്രനാൾ ഞാൻ മറന്ന സത്യ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:59
അനാദികാലം മുൻപേ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:33
തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:14
പുത്തൻ പാന ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 00:12
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ചില ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബുധൻ, 27/04/2011 - 00:29

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
2018-ൽ ഈ മ യൗ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പെണ്ണമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവനടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരത്തിനു പൗളി വൽസൻ അർഹയായി.