സല്യൂട്ട്

Released
Salute
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 January, 2022

Salute Movie Teaser | Dulquer Salmaan | Rosshan Andrrews | Bobby & Sanjay | Santhosh Narayanan