പ്രൊപ്രൈറ്റർസ് : കമ്മത്ത് & കമ്മത്ത്

Released
Proprietors: Kammath & Kammath
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരളത്തിൽ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ‘കമ്മത്ത് & കമ്മത്ത്” എന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുടെ ഉടമസ്ഥരായ കമ്മത്ത് സഹോദരന്മാരുടെ(മമ്മൂട്ടി & ദിലീപ്) ജീവിതവും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളും.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 2013

am5BgJa4ge0