ധനുഷ്

Dhanush
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

അഭിനേതാവ്. പ്രമുഖ തമിഴ് സിനിമാ താരം. തരംഗം എന്ന മലയാള ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്