Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

 • മയങ്ങി പോയി ഒന്നു മയങ്ങി പോയീ

  മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി
  അപ്പോൾ മധുമാസചന്ദ്രൻ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയി (2)
  മയങ്ങിപ്പോയി ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയി..

  പാദവിന്യാസമൊട്ടും കേൾപ്പിക്കാതെത്തിയ
  പാതിരാപൂന്തെന്നലും മടങ്ങിപ്പോയി (2)
  കാലൊച്ച കേൾപ്പിക്കാതെൻ  ജാലകോപാന്തത്തിങ്കൽ
  കാമുകദേവൻ വന്നതറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ
  അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തെല്ലുമറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ
  (മയങ്ങിപ്പോയി...)

  അങ്കണത്തൈമാവിന്മേൽ രാക്കിളിയിരുന്നൊരുശൃംഗാരപ്പാട്ടു പാടിയുണർത്തിയപ്പോൾ (2)
  മുല്ലപ്പൂ നിലാവില്ല വാതായനത്തിലെൻ
  അല്ലിത്താർബാണനില്ല ആരുമില്ല
  ആരുമില്ല അടുത്താരുമില്ല
  (മയങ്ങിപ്പോയി...)

   

   

   

   

Entries

Post datesort ascending
Lyric ഒരു നോവിൻ മാധുര്യം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:28
Film/Album ഓണവില്ല് -ആൽബം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:20
Lyric ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:48
Film/Album ചിങ്ങമാസം - Album ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:48
Lyric തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 11:52
Film/Album സ്വാമി അയ്യപ്പൻ - ആൽബം ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 10:23
Lyric സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Mon, 14/06/2021 - 11:46
Lyric കണ്ണോളം കണ്ടതുപോര Sat, 12/06/2021 - 12:49
Lyric നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ ചുരുൾമുടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളി, 11/06/2021 - 11:03
Artists ജയചന്ദ്രൻ അരമങ്ങാനത്ത് ചൊവ്വ, 18/05/2021 - 11:16
Artists മഠത്തിൽ നാരായണൻ Sat, 15/05/2021 - 10:34
Artists ബാലചന്ദർ കെ നമ്പ്യാർ ബുധൻ, 12/05/2021 - 12:44
Artists കെ ടി ഉദയകൃഷ്ണൻ Mon, 19/04/2021 - 12:43
Artists ഡിനു രാജ് വെള്ളി, 09/04/2021 - 13:07
Artists ഇന്ദ്രജിത്ത് ഉണ്ണി പാലിയത്ത് വെള്ളി, 09/04/2021 - 13:04
Artists അഭിഷേക് ചാത്തല്ലൂർ വെള്ളി, 09/04/2021 - 12:46
Artists നജീബ് സുലൈമാൻ വെള്ളി, 09/04/2021 - 12:45
Artists ഷിബു വെള്ളി, 09/04/2021 - 12:38
Artists ദർശൻ ടോം സൂരജ് വെള്ളി, 09/04/2021 - 12:04
Artists അനി സുരജ് വെള്ളി, 09/04/2021 - 12:02
Artists റോണി ഇടുക്കി വെള്ളി, 09/04/2021 - 11:30
Artists കബീർ സുലൈമാൻ വെള്ളി, 09/04/2021 - 11:26
Artists ദീപു ഏലൂർ വെള്ളി, 09/04/2021 - 11:17
Artists ആദർശ് വി ടി വെള്ളി, 09/04/2021 - 11:15
Artists മാസ്റ്റർ ഇവാൻ വെള്ളി, 09/04/2021 - 10:48
Artists ജോയ് ജോൺ ആന്റണി വെള്ളി, 09/04/2021 - 10:31
Artists ശ്യാം മോഹൻ Mon, 29/03/2021 - 11:53
Artists ഹരി നമ്പോത Sat, 20/03/2021 - 11:10
Artists കീർത്തി സുരേഷ് വ്യാഴം, 31/12/2020 - 11:54
Artists ജീസ് കൈതാരം Sat, 26/12/2020 - 11:58
Artists ലയ സിംസൺ Sun, 20/12/2020 - 11:34
Artists വിഷ്ണു രാജൻ ചൊവ്വ, 15/12/2020 - 12:35
Artists സജിൻ എസ് രാജ് Mon, 14/12/2020 - 14:10
Artists എം ശങ്കരനാരായണൻ ചൊവ്വ, 08/12/2020 - 11:51
Artists ശ്രീജിത്ത് തമ്പാനൂർ Sat, 05/12/2020 - 11:53
Artists ചാലിയാർ രഘു ബുധൻ, 18/11/2020 - 11:15
Artists പ്രൊഫ. ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് വ്യാഴം, 15/10/2020 - 11:40
Artists സിദ്ധാർത്ഥ് രമേഷ്. വ്യാഴം, 08/10/2020 - 11:52
Artists സോണി ജെയിംസ് Mon, 28/09/2020 - 11:37
Artists ഗഫൂർ പൊക്കുന്ന് ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 11:48
Artists എൻ കെ ശ്രീകുമാർ Mon, 20/07/2020 - 11:38
Artists നിസാർ മുഹമ്മദ് ചൊവ്വ, 16/06/2020 - 12:45
Artists ഫിജോയ് ജോയ് ചൊവ്വ, 16/06/2020 - 11:41
Artists ഷഹദ് നിലമ്പൂർ ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 12:53
Artists അഹല്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 11:37
Artists ഫ്രാൻസിസ് ലൂയിസ് Mon, 01/06/2020 - 12:25
Artists കോട്ടയം നസീർ ബുധൻ, 25/12/2019 - 12:31
Artists ആരാധ്യ ആൻ ബുധൻ, 25/09/2019 - 12:09
Artists ഗോപിക ചൊവ്വ, 24/09/2019 - 11:57
Artists കെ ആർ മണി Sat, 21/09/2019 - 12:26

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
മയങ്ങി പോയി ഒന്നു മയങ്ങി പോയീ വെള്ളി, 18/06/2021 - 12:18
ഓണവില്ല് -ആൽബം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:34
ഒരു നോവിൻ മാധുര്യം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:33
ഒരു നോവിൻ മാധുര്യം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:28 പാട്ട് ചേർത്തു.
ഒരു നോവിൻ മാധുര്യം വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:28 പാട്ട് ചേർത്തു.
ഓണവില്ല് വ്യാഴം, 17/06/2021 - 11:20
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:50
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:47
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:46
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:45
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:45
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:38
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:22
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 12:12
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:58 പാട്ട് ചേർത്തു.
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:48
ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:48
ചിങ്ങമാസം - Album ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:48
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 12:44
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 12:39 പാട്ട് ചേർത്തു.
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 11:52
തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 11:52
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 10:29
കണ്ണോളം കണ്ടതുപോര ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 10:24
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ - ആൽബം ചൊവ്വ, 15/06/2021 - 10:23
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Mon, 14/06/2021 - 12:31
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Mon, 14/06/2021 - 12:23 പാട്ട് ചേർത്തു.
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Mon, 14/06/2021 - 11:46
രവീന്ദ്രൻ Mon, 14/06/2021 - 10:03
കണ്ണോളം കണ്ടതുപോര Sun, 13/06/2021 - 10:20
കണ്ണോളം കണ്ടതുപോര Sat, 12/06/2021 - 12:51
കണ്ണോളം കണ്ടതുപോര Sat, 12/06/2021 - 12:49 ഗാനം ചേർത്തു.
മേരി ഷൈല Sat, 12/06/2021 - 11:36 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
മേരി ഷൈല Sat, 12/06/2021 - 11:34 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ ചുരുൾമുടിയിൽ ഞാൻ Sat, 12/06/2021 - 10:45
രേഷ്മ രത്തോർ വെള്ളി, 11/06/2021 - 12:44
രേഷ്മ രത്തോർ വെള്ളി, 11/06/2021 - 12:42 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ ചുരുൾമുടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളി, 11/06/2021 - 11:23
നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ ചുരുൾമുടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളി, 11/06/2021 - 11:03 പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചേർത്തു.
കീർത്തി സുരേഷ് വ്യാഴം, 10/06/2021 - 12:38
കീർത്തി സുരേഷ് വ്യാഴം, 10/06/2021 - 12:36
മീര മുരളീധരൻ വ്യാഴം, 10/06/2021 - 12:16 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
അപർണ്ണ നായർ ബുധൻ, 09/06/2021 - 12:36
രാജേന്ദ്രൻ ഇ എ ബുധൻ, 09/06/2021 - 12:05
രാജേന്ദ്രൻ ഇ എ ബുധൻ, 09/06/2021 - 12:02 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
രാജേന്ദ്രൻ ഇ എ ബുധൻ, 09/06/2021 - 11:53
പലോമ മൊണാപ്പ ചൊവ്വ, 08/06/2021 - 12:53 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
പലോമ മൊണാപ്പ ചൊവ്വ, 08/06/2021 - 12:51
ജിൻസ് ഭാസ്ക്കർ ചൊവ്വ, 08/06/2021 - 11:50 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
എന സാഹ ചൊവ്വ, 08/06/2021 - 11:11

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi