Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

 • കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

  കൃഷ്‌ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്‌ണ) ഗുരുവായു‍പുരം ജനിമോക്ഷകരം (കൃഷ്‌ണ...) മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം മുരളീലോലം മുകുരകപോലം അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം വന്ദേ മധുസൂദനം... (കൃഷ്‌ണ...) ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം അധരം ശോണം മനസിജബാണം സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം ലാസ്യം മതിമോഹനം... (കൃഷ്‌ണ...)

Entries

Post datesort ascending
Artists പാർവതി പ്രേം ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:10
Artists ജോസഫ് ജെയിംസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:08
Artists ജോസഫ് ജെയിംസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:08
Artists അനുമോദ് നാരായണൻ ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:57
Artists ദേവിഷ് ദേവ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:55
Artists ദീപു എസ് പി ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:53
Artists സിന്ധു കാർത്തിക ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:43
Film/Album വരാഹം ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:38
Artists ആർ നവനീത് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:38
Artists വിനീഷ് വിജയ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:36
നിർമ്മാണം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:19
ബാനർ പാറയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:17
Artists വിനോദ് പ്രഭാകർ വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:13
Artists കബീർ ഖാദർ വ്യാഴം, 16/03/2023 - 12:21
Artists ആഷാദ് ശിവരാമൻ ബുധൻ, 22/02/2023 - 11:32
Artists സ്നേഹ മാത്യു ബുധൻ, 22/02/2023 - 10:25
Lyric ഈ മനം തൊടും ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 12:03
Lyric പറയുവാൻ അറിയാതെ ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 11:56
Lyric ദി ഹിം ഓഫ് ധർമ്മ ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 11:48
Artists അക്ഷയ് അനിൽകുമാർ ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 11:48
Lyric ഈരേഴുലകിലും ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 11:33
Lyric തൊരപ്പൻ ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 10:55
Lyric ആരാണത് ചൊവ്വ, 21/02/2023 - 10:46
Artists ഷാഹിൻ അസീസ് Sat, 18/02/2023 - 12:41
Artists പ്രിയദർശൻ ചൊവ്വ, 14/02/2023 - 11:11
Artists എസ് ശങ്കർ ഗണേഷ് ചൊവ്വ, 14/02/2023 - 11:04
Artists സലിം ചൊവ്വ, 14/02/2023 - 10:41
Artists ഗൗരി ഗോപൻ വ്യാഴം, 09/02/2023 - 12:13
Artists ഫിലിപ്പ് ജോൺ ബുധൻ, 08/02/2023 - 12:24
Artists അനീഷ് ജോസ് മൂത്തേടൻ വ്യാഴം, 19/01/2023 - 11:27
Artists കണ്ണൻ പള്ളിപ്പുറം ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 20:54
Artists മസ്താൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:57
Artists ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പന്തളം ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:45
Film/Album സദ്ഗുണ സമ്പന്നൻ സഹദേവൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:43
Artists വഞ്ചിയൂർ ശശി ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:39
Artists നിയാസ് സിറാജുദ്ദീൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:37
Artists ജയചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:25
Artists കെ ശ്രീനിവാസൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:22
Artists കെ ശ്രീനിവാസൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:22
Artists ശിവകൃഷ്ണൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:20
Artists ശിവകൃഷ്ണൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:19
Artists ശിവകൃഷ്ണൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:19
Artists മസ്താൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:15
Artists ഡോ. ഗിരീഷ്കുമാർ വി ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:13
Artists ജി എസ് ലാൽ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:10
Artists ജി എസ് ലാൽ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 12:10
Artists കിരൺ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 11:01
Artists വിജേഷ് ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 10:56
Artists വിമൽ മോഹൻ ചൊവ്വ, 17/01/2023 - 10:51
Artists സോണി ഗോമസ് ബുധൻ, 11/01/2023 - 12:19

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ശിവകാമി കൈമൾ ബുധൻ, 22/03/2023 - 19:59
സ്നേഹസാന്ദ്രം ബുധൻ, 22/03/2023 - 12:25
അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദേശത്ത് ബുധൻ, 22/03/2023 - 12:24
ശിവകാമി ബുധൻ, 22/03/2023 - 10:46
വരാഹം ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:17 പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു.
പൂജ പ്രദീപ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:13
പാർവതി പ്രേം ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:10
ജോസഫ് ജെയിംസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:08
ജോസഫ് ജെയിംസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 12:08
അനുമോദ് നാരായണൻ ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:57
ദേവിഷ് ദേവ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:55
ദീപു എസ് പി ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:53
ജിനു വി നാഥ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:50
സിന്ധു കാർത്തിക ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:43
ആർ നവനീത് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:38
വിനീഷ് വിജയ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:36
ശിവ കാർത്തിക് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:33
മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:19
പാറയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 11:17
അനസ് ജെ റഹിം ചൊവ്വ, 21/03/2023 - 10:30
ശാന്തി പ്രിയ Mon, 20/03/2023 - 12:35
അഭിരാമി Sat, 18/03/2023 - 18:34
ആർ ഡി എക്സ് Sat, 18/03/2023 - 12:47
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് Sat, 18/03/2023 - 12:46
വഫ ഖദീജ Sat, 18/03/2023 - 12:44
വിനോദ് പ്രഭാകർ വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:43
ധരണി വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:41
ബാൽക്കണി വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:39
ഡെഡ്‌ലൈൻ വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:37
സമയയാത്ര വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:35
അന്തരം വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:34
ജലസമാധി വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:32
ഏറനാടിൻ പോരാളി വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:30
ചതുർമുഖം വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:29
അവൻ വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:28
ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെള്ളി, 17/03/2023 - 12:26
മെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാരവാൻ വ്യാഴം, 16/03/2023 - 12:33
ആളങ്കം വ്യാഴം, 16/03/2023 - 12:32
അൽ മല്ലു വ്യാഴം, 16/03/2023 - 12:31
അനു നായർ ബുധൻ, 15/03/2023 - 12:21
പതാക ചൊവ്വ, 14/03/2023 - 12:34
അജയ് രത്നം ചൊവ്വ, 14/03/2023 - 12:31
പ്രാച്ചി ടെഹ്‌ലൻ Mon, 13/03/2023 - 14:15
ക്വീൻ Sat, 11/03/2023 - 11:48
ഐ വി ജുനൈസ്‌ Sat, 11/03/2023 - 11:45
ഗൗരി ഗോപൻ വെള്ളി, 10/03/2023 - 16:34
രമ്യ വൽസല വെള്ളി, 10/03/2023 - 12:24
ആമി വെള്ളി, 10/03/2023 - 12:24
ക്രോസ്റോഡ് വെള്ളി, 10/03/2023 - 12:21
ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് വെള്ളി, 10/03/2023 - 12:19

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi