Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

 • കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

  കൃഷ്‌ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്‌ണ) ഗുരുവായു‍പുരം ജനിമോക്ഷകരം (കൃഷ്‌ണ...) മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം മുരളീലോലം മുകുരകപോലം അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം വന്ദേ മധുസൂദനം... (കൃഷ്‌ണ...) ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം അധരം ശോണം മനസിജബാണം സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം ലാസ്യം മതിമോഹനം... (കൃഷ്‌ണ...)

Entries

Post datesort ascending
Artists ആദിത്യൻ വ്യാഴം, 09/06/2022 - 12:44
Artists വൈഷ്ണവി ചൊവ്വ, 07/06/2022 - 11:38
Artists വൈഷ്ണവി ചൊവ്വ, 07/06/2022 - 11:37
Artists മിധുൻ സൂര്യ Mon, 06/06/2022 - 10:52
Artists മിധുൻ സൂര്യ Mon, 06/06/2022 - 10:47
Artists അഭിജിത്ത് അനിൽകുമാർ ബുധൻ, 25/05/2022 - 19:07
Artists ബിജിൻ കെ ബേബി ചൊവ്വ, 10/05/2022 - 11:39
Artists ജെനി പള്ളത്ത് ബുധൻ, 27/04/2022 - 12:08
Artists ശരത് പി സുരേന്ദ്രൻ Mon, 11/04/2022 - 11:08
Artists കാളി Sat, 09/04/2022 - 14:39
Artists ഗോപു കൃഷ്ണ Sat, 26/03/2022 - 12:24
Artists പ്രിദുന ബനഡിക്റ്റ് ചൊവ്വ, 22/03/2022 - 12:59
Artists എ ഷെറീഫ് ബുധൻ, 09/03/2022 - 10:47
Film/Album വ്ലാഡിമീർ പുഷ്ക്കിൻ വ്യാഴം, 03/03/2022 - 11:58
Film/Album ലൈറ്റ് വ്യാഴം, 03/03/2022 - 11:47
Film/Album മരം പറഞ്ഞത് വ്യാഴം, 03/03/2022 - 11:40
Artists ദിലീപ് പാർവതി Mon, 21/02/2022 - 12:51
Artists അനിത ഹരീഷ് Mon, 14/02/2022 - 11:29
Artists അമൃത വിജയ് വ്യാഴം, 10/02/2022 - 10:12
Artists കുമാർ Mon, 07/02/2022 - 11:41
Artists അശ്വന്ത് ജയൻ Sat, 29/01/2022 - 19:39
Artists ശ്രീപാർവതി Sat, 29/01/2022 - 16:12
Artists വിജയ സദൻ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 11:38
Film/Album ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് Sat, 08/01/2022 - 10:24
Artists അമീൻ മേലാറ്റൂർ Sat, 08/01/2022 - 10:22
ബാനർ ശിവന്യ ക്രിയേഷൻ Sat, 08/01/2022 - 10:18
ബാനർ ശിവന്യ ക്രിയേഷൻ Sat, 08/01/2022 - 10:13
Artists സുജിത് മേനോൻ Sat, 08/01/2022 - 10:07
Artists അരുൺ രാജു വെള്ളി, 07/01/2022 - 12:28
Artists ഷാൻ പറവൂർ ചൊവ്വ, 04/01/2022 - 11:32
Artists മഹീൻ കെ Mon, 03/01/2022 - 12:32
Lyric കണ്ണാടി ചില്ലോലും കണി പമ്പ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:54
Film/Album പമ്പ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:53
Lyric മകരസംക്രമ സന്ധ്യയിൽ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:01
Film/Album ദീപം മകര ദീപം വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:00
Lyric ചന്ദനം കാണുമ്പോൾ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 11:11
Film/Album പൂന്താനപ്പാന വ്യാഴം, 23/12/2021 - 11:06
Film/Album കാൾട്ടൺ ടവേഴ്സ് വെള്ളി, 10/12/2021 - 11:26
Artists സലിൽ ലാൽ അഹമ്മദ് വെള്ളി, 10/12/2021 - 11:15
Film/Album ദേവിക ചൊവ്വ, 07/12/2021 - 11:39
Artists മാനവ് Mon, 06/12/2021 - 14:42
Film/Album 90:00 മിനുട്ട്സ് ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 11:39
Artists നിഥിൻ തോമസ് കുരിശിങ്കൽ ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 11:37
Film/Album പസീന ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:45
Artists സി കെ ജാനു ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:41
Artists രാജൻ കുടുവൻ ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:39
Artists രാഹുൽ ഗോപാൽ Mon, 29/11/2021 - 12:28
Artists കർത്തവ്യ മോഹൻ Mon, 29/11/2021 - 11:48
Artists നിഥിൻ തോമസ് Mon, 29/11/2021 - 11:15
Artists ടോം ദേവ് Sat, 27/11/2021 - 15:34

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
അറ്റ്‌ വണ്‍സ് വെള്ളി, 24/06/2022 - 15:05
ഛോട്ടാ വിപിൻ വെള്ളി, 24/06/2022 - 15:02
അയ്യപ്പനും കോശിയും വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:40
മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:31
ആന്റണി നിഖിൽ വർഗ്ഗീസ് വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:23
ലൂസിഫർ വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:12
പിക്കറ്റ്-43 വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:10
ബാങ്കിൾസ് വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:08
മണ്‍സൂണ്‍ മാംഗോസ് വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:04
റിംഗ് മാസ്റ്റർ വ്യാഴം, 23/06/2022 - 16:02
എല്ലാം ശരിയാകും വ്യാഴം, 23/06/2022 - 15:47
10 കല്പനകൾ വ്യാഴം, 23/06/2022 - 14:40
എ ബി സി ഡി വ്യാഴം, 23/06/2022 - 14:16
ഹിമ ഡേവീസ് ചൊവ്വ, 21/06/2022 - 15:52
സുഹൈൽ കോയ വ്യാഴം, 16/06/2022 - 18:28
ജോ & ജോ വ്യാഴം, 16/06/2022 - 18:11
മോസയിലെ കുതിര മീനുകൾ വ്യാഴം, 16/06/2022 - 17:40
നവാസ് അലി Sun, 12/06/2022 - 13:14
എല്ലാം സെറ്റാണ് Sun, 12/06/2022 - 12:55
കാപ്പുചിനോ Sun, 12/06/2022 - 12:53
തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് Sun, 12/06/2022 - 12:50
മ്യൂസിക് ജിയോ വ്യാഴം, 09/06/2022 - 20:21
ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് വ്യാഴം, 09/06/2022 - 19:47
കൊച്ചവ്വ പൗലോ അയ്യപ്പ കൊയ്‌ലോ വ്യാഴം, 09/06/2022 - 19:46
ആദിത്യൻ വ്യാഴം, 09/06/2022 - 12:55
ഷിനോയ് ജി ബുധൻ, 08/06/2022 - 16:20
നോബി തലനാട് ബുധൻ, 08/06/2022 - 16:17
വൈഷ്ണവി ചൊവ്വ, 07/06/2022 - 12:13
മിധുൻ സൂര്യ ചൊവ്വ, 07/06/2022 - 12:04
വൈഷ്ണവി ചൊവ്വ, 07/06/2022 - 11:37 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നാൻ പെറ്റ മകൻ Mon, 06/06/2022 - 12:30
ഒരു സിനിമാക്കാരൻ Mon, 06/06/2022 - 12:25
മിധുൻ സൂര്യ Mon, 06/06/2022 - 10:52
ജഗദീഷ് Sun, 05/06/2022 - 09:58
പ്രകൃതീ പ്രഭാമയീ Sun, 05/06/2022 - 07:56
ജനഗണമന വെള്ളി, 03/06/2022 - 18:52
സമാറ*** വെള്ളി, 03/06/2022 - 18:48
101 ചോദ്യങ്ങൾ വെള്ളി, 03/06/2022 - 18:42
എവുജിൻ ഇമ്മാനുവേൽ ചൊവ്വ, 31/05/2022 - 12:31
അഭിജിത്ത് അനിൽകുമാർ Mon, 30/05/2022 - 22:21
ശിവദ നായർ Sun, 22/05/2022 - 18:15
ഷംസീന വി ടി Sat, 14/05/2022 - 11:21
കൺഫെഷൻസ് ഓഫ് എ കുക്കൂ വ്യാഴം, 12/05/2022 - 12:16
തമാശ വ്യാഴം, 12/05/2022 - 12:14
ഉൾട്ട വ്യാഴം, 12/05/2022 - 12:09
ബിജിൻ കെ ബേബി ബുധൻ, 11/05/2022 - 12:17
കൊത്ത് ചൊവ്വ, 10/05/2022 - 14:25
യുവം ചൊവ്വ, 10/05/2022 - 12:14
ക്വീൻ ചൊവ്വ, 10/05/2022 - 12:13
ഭദ്ര വെങ്കിടേശ്വരൻ ചൊവ്വ, 10/05/2022 - 11:10

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi