Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

Entries

Post datesort ascending
Artists വിജയ സദൻ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 11:38
Film/Album ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് Sat, 08/01/2022 - 10:24
Artists അമീൻ മേലാറ്റൂർ Sat, 08/01/2022 - 10:22
ബാനർ ശിവന്യ ക്രിയേഷൻ Sat, 08/01/2022 - 10:18
ബാനർ ശിവന്യ ക്രിയേഷൻ Sat, 08/01/2022 - 10:13
Artists സുജിത് മേനോൻ Sat, 08/01/2022 - 10:07
Artists അരുൺ രാജു വെള്ളി, 07/01/2022 - 12:28
Artists ഷാൻ പറവൂർ ചൊവ്വ, 04/01/2022 - 11:32
Artists മഹീൻ കെ Mon, 03/01/2022 - 12:32
Lyric കണ്ണാടി ചില്ലോലും കണി പമ്പ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:54
Film/Album പമ്പ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:53
Lyric മകരസംക്രമ സന്ധ്യയിൽ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:01
Film/Album ദീപം മകര ദീപം വ്യാഴം, 23/12/2021 - 12:00
Lyric ചന്ദനം കാണുമ്പോൾ വ്യാഴം, 23/12/2021 - 11:11
Film/Album പൂന്താനപ്പാന വ്യാഴം, 23/12/2021 - 11:06
Film/Album കാൾട്ടൺ ടവേഴ്സ് വെള്ളി, 10/12/2021 - 11:26
Artists സലിൽ ലാൽ അഹമ്മദ് വെള്ളി, 10/12/2021 - 11:15
Film/Album ദേവിക ചൊവ്വ, 07/12/2021 - 11:39
Artists മാനവ് Mon, 06/12/2021 - 14:42
Film/Album 90:00 മിനുട്ട്സ് ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 11:39
Artists നിഥിൻ തോമസ് കുരിശിങ്കൽ ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 11:37
Film/Album പസീന ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:45
Artists സി കെ ജാനു ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:41
Artists രാജൻ കുടുവൻ ചൊവ്വ, 30/11/2021 - 10:39
Artists രാഹുൽ ഗോപാൽ Mon, 29/11/2021 - 12:28
Artists കർത്തവ്യ മോഹൻ Mon, 29/11/2021 - 11:48
Artists നിഥിൻ തോമസ് Mon, 29/11/2021 - 11:15
Artists ടോം ദേവ് Sat, 27/11/2021 - 15:34
Artists ഇഷിത സിംഗ് Sat, 27/11/2021 - 14:45
Artists സുരേഷ് ബാബു കണ്ണോം Sat, 27/11/2021 - 12:31
Artists അപ്പു Sat, 30/10/2021 - 12:28
Artists കണ്ണൻ തട്ടയിൽ Sat, 30/10/2021 - 11:03
Film/Album ഏറനാടിൻ പോരാളി വ്യാഴം, 28/10/2021 - 12:20
Artists ഫഹദ് നന്ദു ചൊവ്വ, 19/10/2021 - 12:34
Artists നൈതിക് മാത്യു ഈപ്പൻ Mon, 18/10/2021 - 12:54
Film/Album നൂറാംനാൾ Mon, 27/09/2021 - 10:29
Artists രാജാദേശിംഗ് Mon, 27/09/2021 - 10:28
Lyric വസന്തകാല പക്ഷീ ബുധൻ, 22/09/2021 - 12:13
Lyric എന്റേ മനസ്സിലും നിന്റേ മനസ്സിലും ബുധൻ, 22/09/2021 - 11:47
Film/Album എന്റെ പ്രിയതമന് ബുധൻ, 22/09/2021 - 11:22
Artists സേതു രാജൻ ബുധൻ, 22/09/2021 - 11:18
Lyric മാറിടത്താമര ബുധൻ, 22/09/2021 - 11:15
Artists വിനയൻ നോറ ബുധൻ, 15/09/2021 - 11:11
Film/Album കാക്കപ്പൊന്ന് Sat, 14/08/2021 - 18:27
Film/Album നന്മമരം Sat, 14/08/2021 - 18:25
Lyric കാരണമെന്താവോ വ്യാഴം, 22/07/2021 - 12:49
Artists തൃശ്ശൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യാഴം, 22/07/2021 - 12:48
Artists അനസ് ജെ റഹിം ബുധൻ, 21/07/2021 - 12:54
Lyric സപ്തസ്വരങ്ങളെ Mon, 19/07/2021 - 12:32
Artists പി കെ ശങ്കരൻകുട്ടി Mon, 19/07/2021 - 12:31

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ഓർഡിനറി ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 12:49
ശ്യാം ശീതൾ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 12:48
നേർക്കു നേരെ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 12:48
ശ്യാം ശീതൾ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 12:43 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
വിജയ സദൻ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 11:46
വിജയ സദൻ ചൊവ്വ, 25/01/2022 - 11:38 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
സൂപ്പർ ശരണ്യ Mon, 24/01/2022 - 12:48
വിനീത് വാസുദേവൻ Mon, 24/01/2022 - 12:47
വിനീത് വാസുദേവൻ Mon, 24/01/2022 - 12:40
വമിഖ ഗബ്ബി Sun, 23/01/2022 - 12:35
വമിഖ ഗബ്ബി Sat, 22/01/2022 - 12:57
വമിഖ ഗബ്ബി Sat, 22/01/2022 - 12:46 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് വെള്ളി, 21/01/2022 - 12:34 Comments opened
കാണ്ഡഹാർ വെള്ളി, 21/01/2022 - 12:33 Comments opened
നവീൻ അറയ്ക്കൽ വെള്ളി, 21/01/2022 - 12:33 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നവീൻ അറയ്ക്കൽ വെള്ളി, 21/01/2022 - 12:21
സന്ധ്യ രാജു വ്യാഴം, 20/01/2022 - 12:15
സന്ധ്യ രാജു വ്യാഴം, 20/01/2022 - 12:13
സന്ധ്യ രാജു വ്യാഴം, 20/01/2022 - 11:59 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
സൗപർണ്ണിക ബുധൻ, 19/01/2022 - 11:47
സൗപർണ്ണിക ബുധൻ, 19/01/2022 - 11:44 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ജയൻ വന്നേരി ബുധൻ, 19/01/2022 - 10:53
ജയൻ വന്നേരി ചൊവ്വ, 18/01/2022 - 11:30
ജയൻ വന്നേരി ചൊവ്വ, 18/01/2022 - 11:22
ജയൻ വന്നേരി ചൊവ്വ, 18/01/2022 - 11:12 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ലെബിസണ്‍ ഗോപി Mon, 17/01/2022 - 18:41
ടെസ്സ Mon, 17/01/2022 - 12:22
ടെസ്സ Mon, 17/01/2022 - 12:20
ടെസ്സ Mon, 17/01/2022 - 12:17
ടെസ്സ Mon, 17/01/2022 - 12:13 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
കടുവ Sat, 15/01/2022 - 12:15
ലവ് ജിഹാദ് Sat, 15/01/2022 - 12:13
ഒരുത്തീ Sat, 15/01/2022 - 12:11
എല്ലാം ശരിയാകും Sat, 15/01/2022 - 12:10 Cast updated
മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് Sat, 15/01/2022 - 12:08
മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് Sat, 15/01/2022 - 12:06
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് Sat, 15/01/2022 - 12:01
ബ്രദേഴ്സ്ഡേ Sat, 15/01/2022 - 12:00
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് Sat, 15/01/2022 - 11:58
ബ്രദേഴ്സ്ഡേ Sat, 15/01/2022 - 11:58 Comments opened
ജോസ്‌കുട്ടി ജേക്കബ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ Sat, 15/01/2022 - 11:56
ജോസ്‌കുട്ടി ജേക്കബ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ Sat, 15/01/2022 - 11:44 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ലാ ടൊമാറ്റിന വെള്ളി, 14/01/2022 - 13:27
പി ശിവദാസ് വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:49
പി ശിവദാസ് വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:47
ജോൺ ലൂതർ വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:37
കുറ്റവും ശിക്ഷയും വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:35 Status added
തുറമുഖം വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:34
അതിരൻ വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:32 Comments opened
ഈട വെള്ളി, 14/01/2022 - 12:30 Comments opened

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi