മാസ്റ്റേഴ്സ്

Released
Masters - Deciders of destiny
കഥാസന്ദർഭം: 

കോളേജ് പഠനകാലത്തേ ആത്മാർത്ഥസൌഹൃദത്തിലുള്ള എ എസ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ജേർണ്ണലിസ്റ്റ് മിലൻ പോളുമായുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധവും ഇരുവരും ചേർന്ന് സമൂഹത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് എതിരെ പോരാടുന്നതുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 March, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോട്ടയം, വാഗമൺ

kAx5uBPU3nI