ജിനു എബ്രഹാം

Jinu Abraham
സംവിധാനം: 1
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 4

ജിനു എബ്രഹാം.

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ജോണി ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത “മാസ്റ്റേഴ്സ് “ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചു കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ തിരക്കഥാകൃത്തായി തുടക്കം കുറിച്ചു.