എൽ ആർ അഞ്ജലി ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം രാഗം വര്‍ഷം
പുഴവക്കിൽ പുല്ലണിമേട്ടില്‍ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ 1965
ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ല സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
കൊല്ലാൻ നടക്കണ കൊമ്പുള്ള ബാപ്പ സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
ഒരു കുടുക്ക പൊന്നു തരാം സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
പൊന്നാരം ചൊല്ലാതെ സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1965
ഒരിക്കലെൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1971
മീശക്കാരൻ കേശവനു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി 1971
കല്പനാരാമത്തിൽ കണിക്കൊന്ന മനസ്സ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1973
മുണ്ടകപ്പാടത്തെ കൊയ്ത്തും നിർമ്മാല്യം ഇടശ്ശേരി കെ രാഘവൻ 1973
സമയമായീ സമയമായീ നിർമ്മാല്യം ഇടശ്ശേരി കെ രാഘവൻ 1973
ഒരു കണ്ണിൽ ഒരു കടലിളകും നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് 1974
ദൈവം വന്നു വിളിച്ചാൽ പോലും ക്രിമിനൽ‌സ് പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം എസ് ബാബുരാജ് 1975
കമലശരന്‍ കാഴ്ചവെച്ച ക്രിമിനൽ‌സ് ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് 1975
കുടുകുടു പാണ്ടിപ്പെണ്ണ് മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1975
വസന്തം മറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1975
വിശക്കുന്നൂ വിശക്കുന്നൂ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ 1975
അമ്മേ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നൂ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ 1975
ഇടവപ്പാതിക്കു കുടയില്ലാതെ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1976
ലോകം വല്ലാത്ത ലോകം അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1976
ആറ്റിറമ്പിലെ സുന്ദരീ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് 1976
ഊരുവിട്ട് പാരുവിട്ട് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം 1976
ദുഃഖത്തിൻ മെഴുതിരിപ്പൂവുകൾ അവൾ ഒരു ദേവാലയം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എം കെ അർജ്ജുനൻ 1977
എനിക്കിപ്പോള്‍ പാടണം മധുരസ്വപ്നം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ 1977
ലൗ മീ ലൈക് ഐ ലൗ യു രണ്ടിൽഒന്ന് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ 1978
പൊന്നും കുല പൂക്കുല കെട്ടി അവൻ ഒരു അഹങ്കാരി ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് വിശ്വനാഥൻ 1980
രാജസദസ്സിനിളക്കം കാഹളം ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ 1981