ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ല

ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ലാ
ഈ കളിയും കളിയല്ലാ (2)
കാനേത്തൊന്നു കഴിഞ്ഞോട്ടേ
കൈപിടിക്കാന്‍ വന്നോട്ടെ (2)
മണിയറവാതില്‍ തുറന്നോട്ടെ
മണിമണിപോലുള്ള ചിരികേള്‍ക്കാം (2)
ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ലാ
ഈ കളിയും കളിയല്ലാ (2)

കളിയാട്ടക്കാരി കിളിനാദക്കാരി
കണ്ടാല്‍ സുന്ദരി മണവാട്ടി
കുയിലൊക്കുംവാണി കുഴഞ്ഞാട്ടക്കാരി
കുങ്കുമപ്പൂവൊത്ത മണവാട്ടി
(കളിയാട്ടക്കാരീ.....)

ഈ കൊഞ്ചല്‍ കൊഞ്ചലല്ലാ
ഈ മൊഞ്ചും മൊഞ്ചല്ലാ (2)
വിരുന്നുവന്നവര്‍ പൊയ്ക്കോട്ടെ
വീട്ടിനകത്തവന്‍ വന്നോട്ടെ (2)
ബദറുള്‍ മുനീറിന്മുന്നില്‍ പെണ്ണൊരു
ഹുസ്നുല്‍ ജമാലായ് വരുമല്ലോ (2)
ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ലാ
ഈ കളിയും കളിയല്ലാ (2)

മയ്യണിക്കണ്ണില്‍ മാനിന്റെ നോട്ടം
ഖല്‍ബില്‍ മൊഹബ്ബത്തിന്‍ മയിലാട്ടം (2)
ഹോജാരാജാവിന്‍ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ
മുല്ലപ്പൂവാണല്ലോ മണവാട്ടി
(കളിയാട്ടക്കാരീ....)

നാണിക്കണതെന്താണ് 
നാലാളുടെ മുന്‍പാകെ (2)
പട്ടുകിടക്ക വിരിച്ചോട്ടേ 
പാലും പഴവും വന്നോട്ടേ (2)
മാരനകത്തുകടക്കുമ്പോള്‍ 
നാണം കാണാനാരാണ് (2)
ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ലാ
ഈ കളിയും കളിയല്ലാ (2)

മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിന്റെ 
വര്‍ണ്ണന കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
മാരന്റെ കവിളത്ത് മൈലാഞ്ചി
പുള്ളിമാന്‍കുട്ടിയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുമ്പോള്‍
കള്ളന്റെചുണ്ടത്ത് കല്‍ക്കണ്ടം

കളിയാട്ടക്കാരി കിളിനാദക്കാരി
കണ്ടാല്‍ സുന്ദരി മണവാട്ടി
കുയിലൊക്കുംവാണി കുഴഞ്ഞാട്ടക്കാരി
കുങ്കുമപ്പൂവൊത്ത മണവാട്ടി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ee chiriyum chiriyalla

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം