ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ

Released
Njaval pazhangal
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 May, 1976