പുള്ളിപ്പുലികളും ആട്ടിൻ‌കുട്ടിയും

Pullipulikalum Aattinkuttiyum
കഥാസന്ദർഭം: 

കുട്ടനാട്ടിൽ ഹൌസ് ബോട്ട് നടത്തുന്ന ചക്കാട്ടുത്തറ ഗോപനും അവന്റെ ഹൌസ് ബോട്ടിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നൃത്തമവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന കൈനക്കരി ജയശ്രീയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും, ഗോപന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഒടുവിൽ അവയെയൊക്കെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്ത് ജയശ്രീയെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഗോപന്റെ ജീവിതവും നർമ്മഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
155മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 August, 2013

NC74UNnxLZc