ടാ തടിയാ

Da thadiya
കഥാസന്ദർഭം: 

തടിയനായ ലൂക്കാ ജോൺ പ്രകാശിന്റെ (ശേഖർ മേനോൻ) ജീവിതവും സൌഹൃദവും പ്രണയവും പ്രണയ ഭംഗവും കോമഡി രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 2012

1oYLWnwjH2c