സൗബിൻ ഷാഹിർ

Name in English: 
Soubin Shahir

അഭിനേതാവ്. അന്നയും റസൂലും എന്ന ചിത്രത്തിലെ റസൂലിന്റെ സുഹൃത്ത് ‘കോളിൻ‘ എന്ന വേഷത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചു.