പോത്തൻ വാവ

Released
Pothan Vava
കഥാസന്ദർഭം: 

മറിയാമ്മയുടെ മകൻ വാവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹമോചിതനായ അച്ഛനെക്കാണാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 21 October, 2006

pothan vava poster